DDAVP

Ümumi ad: desmopressin asetat
Dozaj forması: inyeksiya
Dərman sinfi: Antidiuretik hormonlar4 mkq / mlYalnız Rx

Bu Səhifədə
Genişləndirin

DDAVP Təsviri

DDAVP®Enjeksiyon(desmopressin asetat) 4 mkq/mL təbii hipofiz hormonu 8-arginin vazopressinin (ADH) sintetik analoqudur, böyrək suyunun saxlanmasına təsir edən antidiuretik hormondur. Kimyəvi olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilir:Mol. Vt. 1183.34

Empirik Formula: C46H64N14THE12Siki•CikiH4THEiki•3HikiTHE1-(3-merkaptopropion turşusu)-8-D-arginin vazopressin monoasetat (duz) trihidrat

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/mL inyeksiya üçün steril, sulu məhlul şəklində verilir.

Hər ml aşağıdakıları təmin edir: Desmopressin asetat 4 mkq
Natrium xlor 9 mq
pH-ı 4-ə tənzimləmək üçün hidroklor turşusu

10 ml flakonda konservant kimi xlorobutanol var (5 mq/mL).

DDAVP - Klinik Farmakologiya

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/ml-də aktiv maddə kimi təbii hormon arginin vazopressinin sintetik analoqu olan desmopressin asetat var. Bir ml (4 mkq) DDAVP (desmopressin asetat) məhlulu təxminən 16 IU antidiuretik aktivliyə malikdir; 1 mkq DDAVP 4 IU-ya bərabərdir.

DDAVP-nin hemofiliya və I tip fon Willebrand xəstəliyi olan xəstələrdə VIII faktor aktivliyinin plazma səviyyəsini artırmaqda arginin vazopressindən daha güclü olduğu göstərilmişdir.

Doza-cavab tədqiqatları sağlam insanlarda 10 dəqiqə ərzində infuziya edilmiş 0,1-0,4 mkq/kq bədən çəkisi dozalarından istifadə etməklə aparılmışdır. Maksimal doza reaksiyası 0,3-0,4 mkq/kq arasında baş verdi. VIII faktorun aktivliyinin və plazminogen aktivatorunun DDAVP-yə cavabı dozadan asılıdır, maksimal plazma səviyyələri 0,4 mkq/kq bədən çəkisi infuziyasından sonra əldə edilən ilkin konsentrasiyaların 300-400 faizini təşkil edir. Artım 30 dəqiqə ərzində sürətli və aydın olur, 90 dəqiqədən iki saata qədər dəyişən nöqtədə maksimuma çatır. Faktor VIII ilə əlaqəli antigen və ristosetin kofaktor aktivliyi də daha kiçik dərəcədə artmışdır, lakin yenə də dozadan asılıdır.

 1. DDAVP-nin ikifazalı yarım ömrü, hormonun başqa bir forması olan lizin vazopressin üçün 2,5 və 14,5 dəqiqə ilə müqayisədə sürətli və yavaş fazalar üçün müvafiq olaraq 7,8 və 75,5 dəqiqə olmuşdur. Nəticədə, DDAVP hər qəbuldan sonra uzun müddət davam edən antidiuretik təsirin tez başlamasını təmin edir.
 2. Arginin vazopressinin strukturunun DDAVP-ə dəyişməsi, gücləndirilmiş antidiuretik aktivliyə nisbətən vazopressor təsirinin azalması və visseral hamar əzələlərə təsirlərin azalması ilə nəticələndi, beləliklə, klinik cəhətdən effektiv antidiuretik dozalar adətən damar və ya visseral hamar əzələlərə təsir üçün həddən aşağı olur.
 3. Enjeksiyon yolu ilə tətbiq edildikdə, DDAVP intranazal olaraq tətbiq olunan ekvivalent dozadan təxminən on dəfə çox antidiuretik təsir göstərir.
 4. Dərialtı tətbiq yolunun bioavailability sidik çıxışı məlumatlarından istifadə etməklə keyfiyyətcə müəyyən edilmişdir. Bu qəbul yolu ilə udulan dərmanın dəqiq hissəsi kəmiyyətcə müəyyən edilməmişdir.
 5. Yüngül hemofiliya A və von Willebrand xəstəliyi olan xəstələrdə VIII amil səviyyəsinin faiz artımı 10 dəqiqə ərzində infuziya edilmiş 0,3 mkq/kq DDAVP ilə müalicə zamanı normal sağlam fərdlərdə müşahidə ediləndən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməmişdir.
 6. Plazminogen aktivator aktivliyi DDAVP infuziyasından sonra sürətlə artır, lakin DDAVP ilə müalicə olunan xəstələrdə klinik əhəmiyyətli fibrinoliz müşahidə edilməmişdir.
 7. Dozaların hər 12-24 saatdan bir verildiyi zaman təkrar DDAVP tətbiqinin təsiri, ümumiyyətlə, bir doza ilə qeyd olunan VIII amil aktivliyinin tədricən azaldığını göstərdi. İlkin cavab, qəbullar arasında 2 və ya 3 gün olarsa, hər hansı bir xüsusi xəstədə təkrarlana bilər.

İnsan farmakokinetikası

DDAVP əsasən sidikdə ifraz olunur. Sağlam könüllülərdə və yüngül, orta və ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə (n=24, hər qrupda 6 subyekt) birdəfəlik desmopressin asetat (2 mkq) enjeksiyonu alan xəstələrdə aparılan farmakokinetik tədqiqat DDAVP-nin terminal yarımxaricolma müddətində fərq nümayiş etdirdi. Terminal yarı ömrü normal sağlam xəstələrdə 3 saatdan ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə 9 saata qədər əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. (Görmək ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR .)

DDAVP üçün göstərişlər və istifadə

Hemofiliya A

DDAVP enjeksiyonuVIII faktorun koaqulyant aktivliyi 5%-dən çox olan hemofiliyalı A xəstələri üçün 4 mkq/mL təyin edilir.

xolair yan təsirləri çəki artımı

DDAVP tez-tez hemofiliya A olan xəstələrdə cərrahi əməliyyatlar zamanı və əməliyyatdan sonra təyin edilmiş prosedurdan 30 dəqiqə əvvəl tətbiq edildikdə hemostazı qoruyur.

DDAVP həmçinin hemartrozlar, əzələdaxili hematomalar və ya selikli qişa qanaxmaları kimi kortəbii və ya travmaya bağlı zədə epizodları olan hemofiliya A xəstələrində qanaxmanı dayandıracaq.

DDAVP faktor VIII koaqulyant aktivliyinin səviyyəsi 5%-ə bərabər və ya daha az olan hemofiliya A-nın müalicəsi üçün, ya da hemofiliya B-nin müalicəsi üçün və ya faktor VIII anticisimləri olan xəstələrdə təyin edilmir.

Müəyyən klinik vəziyyətlərdə faktor VIII səviyyəsi 2%-dən 5%-ə qədər olan xəstələrdə DDAVP-ni sınamaq əsaslandırıla bilər; lakin bu xəstələr diqqətlə izlənilməlidir.

von Willebrand xəstəliyi (Tip I)

DDAVP enjeksiyonuVIII faktorun səviyyəsi 5%-dən çox olan yüngül və orta dərəcəli klassik fon Willebrand xəstəliyi (Tip I) olan xəstələr üçün 4 mkq/mL təyin edilir. DDAVP tez-tez yüngül və orta dərəcədə fon Willebrand xəstəliyi olan xəstələrdə cərrahi əməliyyatlar zamanı və əməliyyatdan sonra təyin edilmiş prosedurdan 30 dəqiqə əvvəl tətbiq edildikdə hemostazı qoruyur.

DDAVP adətən hemartrozlar, əzələdaxili hematomalar və ya selikli qişa qanaxmaları kimi kortəbii və ya travma nəticəsində yaranan zədələr epizodları olan yüngül və orta dərəcəli fon Willebrand xəstələrində qanaxmanı dayandırır.

Von Willebrand xəstəliyinə ən az cavab verən xəstələr faktor VIII koaqulyant aktivliyi və amil VIII fon Willebrand faktoru antigeninin səviyyəsi 1%-dən az olan ağır homozigot fon Willebrand xəstəliyi olan xəstələrdir. Digər xəstələr malik olduqları molekulyar qüsurun növündən asılı olaraq dəyişkən şəkildə cavab verə bilərlər. DDAVP-nin tətbiqi zamanı adekvat səviyyələrə nail olmaq üçün qanaxma vaxtı və VIII faktor koaqulyant aktivliyi, ristosetin kofaktor aktivliyi və fon Willebrand faktor antigeni yoxlanılmalıdır.

DDAVP ağır klassik fon Willebrand xəstəliyinin (Tip I) müalicəsi üçün və faktor VIII antigeninin anormal molekulyar formasının sübutu olduqda təyin edilmir. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR .)

HPV peyvəndinin uzunmüddətli yan təsirləri

Diabet insipidus

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/mL mərkəzi (kranial) diabet insipidusun müalicəsində və hipofiz nahiyəsində baş travması və ya cərrahiyyə əməliyyatından sonra müvəqqəti poliuriya və polidipsiya ilə mübarizədə antidiuretik əvəzedici terapiya kimi göstərilir. DDAVP nefrogenik diabet insipidusun müalicəsi üçün təsirsizdir.

DDAVP intranazal preparat kimi də mövcuddur. Bununla belə, bu çatdırılma vasitəsi, burun insuflyasiyasını təsirsiz və ya uyğun olmayan bir sıra amillərlə poza bilər. Bunlara zəif intranazal absorbsiya, burun tıkanıklığı və tıxanma, burun axıntısı, burun mukozasının atrofiyası və ağır atrofik rinit daxildir. Şüurun zəifləməsi zamanı burundaxili çatdırılma uyğun olmaya bilər. Bundan əlavə, transsfenoidal hipofizektomiya kimi kəllə cərrahi əməliyyatları, burun tıkanıklığı və ya əməliyyatdan sağalma hallarında olduğu kimi alternativ tətbiq yolunun lazım olduğu vəziyyətlər yaradır.

Əks göstərişlər

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/ml desmopressin asetata və ya onun komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslığı olan şəxslərdə kontrendikedir.DDAVP enjeksiyonu4 mkq / ml.

DDAVP orta və ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə kontrendikedir (kreatinin klirensi 50 mL/dəqdən aşağı kimi müəyyən edilir).

DDAVP hiponatremi və ya tarixdə hiponatremi olan xəstələrdə kontrendikedir.

Xəbərdarlıqlar

 1. DDAVP (desmopressin asetat) ilə müalicə olunan xəstələrdə ümumdünya postmarketinq təcrübəsində çox nadir hallarda hiponatremi halları bildirilmişdir. DDAVP güclü antidiuretikdir və tətbiq edildikdə su intoksikasiyasına və/və ya hiponatremiyə səbəb ola bilər. Düzgün diaqnoz qoyulmazsa və müalicə olunmazsa, hiponatremi ölümcül ola bilər. Buna görə də, mayenin məhdudlaşdırılması tövsiyə olunur və xəstə və/və ya qəyyumla müzakirə edilməlidir. Diqqətli tibbi nəzarət tələb olunur.
 2. DDAVP enjeksiyonu antidiuretik təsiri üçün antidiuretik hormona ehtiyacı olmayan xəstələrə, xüsusən də uşaq və yaşlı xəstələrə tətbiq edildikdə, su ilə intoksikasiya və hiponatremiyanın potensial baş verməsini azaltmaq üçün maye qəbulu aşağıya doğru tənzimlənməlidir. (Görmək Ehtiyat tədbirləri, Pediatrik İstifadə Geriatrik istifadə .) DDAVP terapiyası alan bütün xəstələr hiponatremi ilə əlaqəli aşağıdakı əlamətlər və ya simptomlar üçün müşahidə edilməlidir: baş ağrısı, ürəkbulanma/qusma, zərdabda natriumun azalması, çəki artımı, narahatlıq, yorğunluq, letarji, oriyentasiyanın pozulması, depressiya refleksləri, iştahsızlıq, əsəbilik, əzələ zəifliyi, əzələ spazmı və ya krampları və halüsinasiyalar kimi anormal psixi vəziyyət, şüurun azalması və qarışıqlıq. Şiddətli simptomlar aşağıdakılardan birini və ya birləşməsini əhatə edə bilər: qıcolma, koma və/və ya tənəffüs tutulması. Komaya səbəb ola biləcək tutmalarla nəticələnə bilən plazma osmolyarlığının həddindən artıq azalmasının nadir hallarda baş vermə ehtimalına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
 3. DDAVP IIB tip fon Willebrand xəstəliyi olan xəstələrin müalicəsində istifadə edilməməlidir, çünki trombositlərin aqreqasiyası induksiya oluna bilər.
 4. DDAVP adi və ya psixogen polidipsiyaya malik xəstələrdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır ki, onlar həddindən artıq miqdarda su içmək ehtimalı daha yüksəkdir və bu, onları hiponatremi riskini artırır.

Ehtiyat tədbirləri

General

Yalnız inyeksiya üçün istifadə olunur.

DDAVP enjeksiyonu(desmopressin asetat) 4 mkq/mL qan təzyiqində nadir hallarda dəyişikliklərə səbəb olur ki, bu da qan təzyiqinin cüzi yüksəlməsinə və ya qan təzyiqinin müvəqqəti azalmasına və ürək dərəcəsinin kompensasiyaedici artmasına səbəb olur. Dərman koronar arteriya çatışmazlığı və/və ya hipertonik ürək-damar xəstəliyi olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır.

DDAVP (desmopressin asetat) kistik fibroz, ürək çatışmazlığı və böyrək pozğunluğu kimi maye və elektrolit balansının pozulması ilə əlaqəli xəstəlikləri olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir, çünki bu xəstələr hiponatremiyə meyllidirlər.

Daha sonra trombotik hadisələrin nadir hallarda müşahidə edildiyi bildirilirDDAVP enjeksiyonuTromb əmələ gəlməsinə meylli xəstələrdə 4 mkq/mL. Səbəb əlaqəsi müəyyən edilməmişdir, lakin bu xəstələrdə dərman ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Nadir hallarda ciddi allergik reaksiyalar bildirilmişdir. İntravenöz və intranazal DDAVP ilə nadir hallarda anafilaksi, o cümlədən venadaxili DDAVP ilə ölümcül anafilaksiyanın təcrid olunmuş halları bildirilmişdir. Antikorların olub olmadığı bilinmirDDAVP enjeksiyonuTəkrar enjeksiyonlardan sonra 4 mkq/mL əmələ gəlir.

Hemofiliya A

Xəstənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün laboratoriya testlərinə faktor VIII koaqulyant, faktor VIII antigen və faktor VIII ristotsetin kofaktoru (von Willebrand faktoru), həmçinin aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtının səviyyəsi daxildir. Faktor VIII koaqulyant aktivliyi hemostaz üçün DDAVP verilməzdən əvvəl müəyyən edilməlidir. Əgər faktor VIII koaqulyant aktivliyi normanın 5%-dən azında olarsa, DDAVP-ə etibar edilməməlidir.

von Willebrand xəstəliyi

Xəstənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün laboratoriya testlərinə faktor VIII koaqulyant aktivliyinin səviyyələri, faktor VIII ristosetin kofaktor aktivliyi və faktor VIII fon Willebrand faktoru antigeni daxildir. Dərinin qanaxma müddəti bu xəstələri izləməkdə faydalı ola bilər.

Diabet insipidus

Xəstənin monitorinqi üçün laboratoriya testlərinə sidiyin həcmi və osmolyallığı daxildir. Bəzi hallarda plazma osmolyarlığı tələb oluna bilər.

Dərman qarşılıqlı təsirləri

DDAVP-nin təzyiq fəaliyyətinin antidiuretik aktivliyi ilə müqayisədə çox aşağı olmasına baxmayaraq, DDAVP-nin 0,3 mkq/kq-a qədər olan dozalarının digər təzyiq agentləri ilə istifadəsi yalnız xəstənin diqqətli monitorinqi ilə aparılmalıdır. Hiponatremi ilə su intoksikasiyası riskini artıra bilən dərmanların (məsələn, trisiklik antidepresanlar, selektiv serotoninin geri alınması inhibitorları, xlorpromazin, opiat analjezikləri, NSAİİlər, lamotrigin və karbamazepin) eyni vaxtda istifadəsi ehtiyatla aparılmalıdır.

DDAVP mənfi təsiri olmadan epsilon aminocaproic acid ilə istifadə edilmişdir.

Kanserogenlik, Mutagenlik, Fertilliyin pozulması

Kanserogen potensialı, mutagen potensialı və ya məhsuldarlığa təsirini qiymətləndirmək üçün DDAVP ilə tədqiqatlar aparılmamışdır.

Hamiləlik kateqoriyası B

Fertilite tədqiqatları aparılmamışdır. 0,05-10 mkq/kq/gün dozada siçovullarda və dovşanlarda teratoloji tədqiqatlar (səth sahəsinə əsasən siçovullarda insan orqanizminə maksimal sistemli məruz qalmanın təqribən 0,1 dəfə və dovşanlarda insan orqanizminə maksimum sistemli təsirindən 38 dəfəyə qədər, mq/m)iki) DDAVP səbəbiylə dölə heç bir zərər vermədi. Bununla belə, hamilə qadınlarda adekvat və yaxşı nəzarət edilən tədqiqatlar yoxdur. Heyvanların reproduksiyası tədqiqatları həmişə insan reaksiyasını proqnozlaşdıra bilmədiyi üçün, bu dərman hamiləlik dövründə yalnız aydın ehtiyac olduqda istifadə edilməlidir.

Hamiləlik dövründə diabet insipidusun idarə edilməsində desmopressin asetatın istifadəsinə dair bir neçə nəşr mövcuddur; bunlara anadangəlmə anomaliyalar və aşağı çəkili körpələr haqqında bir neçə anekdot hesabatı daxildir. Bununla belə, bu hadisələrlə desmopressin asetat arasında heç bir səbəb əlaqəsi müəyyən edilməmişdir. 15 il ərzində İsveçdə diabet insipiduslu hamilə qadınlarda desmopressin asetatın istifadəsinə dair epidemioloji araşdırmalar, anadangəlmə qüsurların nisbətinin ümumi əhali arasında olandan çox olmadığını aşkar etdi; lakin bu tədqiqatın statistik gücü aşağıdır. Tərkibində təbii hormonlar olan preparatlardan fərqli olaraq, antidiuretik dozalarda desmopressin asetatın uterotonik təsiri yoxdur və həkim hər bir halda mümkün risklərə qarşı terapevtik üstünlükləri ölçməli olacaq.

Advair disklər 100 50

Bakım Anaları

Süd verən analarda nəzarət edilən tədqiqatlar aparılmamışdır. Doğuşdan sonrakı qadınlarda aparılan tək tədqiqat plazmada nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişikliyi nümayiş etdirdi, lakin 10 mkq intranazal dozadan sonra ana südündə analiz edilə bilən DDAVP-də hər hansı bir dəyişiklik olmasa da, az idi. Bu dərmanın ana südü ilə xaric olub-olmadığı məlum deyil. Bir çox dərmanlar ana südü ilə xaric olduğundan, DDAVP-ni tibb bacısı qadınlara təyin edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Pediatrik İstifadə

Körpələrdə və pediatrik xəstələrdə istifadəsi mümkün hiponatremi və su intoksikasiyasının qarşısını almaq üçün maye qəbulunun diqqətlə məhdudlaşdırılmasını tələb edir. Maye məhdudiyyəti xəstə və/və ya qəyyumla müzakirə edilməlidir. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR .)DDAVP enjeksiyonu4 mkq / mlüç aydan az olan körpələrdə istifadə edilməməlidirhemofiliya A və ya von Willebrand xəstəliyinin müalicəsində; Diabet insipiduslu 12 yaşdan kiçik pediatrik xəstələrdə təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən edilməmişdir.

Geriatrik istifadə

DDAVP Enjeksiyonunun klinik tədqiqatlarına 65 və daha yuxarı yaşda olan subyektlərin gənc subyektlərdən fərqli reaksiya verib-vermədiyini müəyyən etmək üçün kifayət qədər sayda insan daxil edilməmişdir. Digər bildirilmiş klinik təcrübə yaşlı və gənc xəstələr arasında cavab fərqlərini müəyyən etməmişdir. Ümumiyyətlə, qaraciyər, böyrək və ya ürək funksiyasının azalmasının, həmçinin müşayiət olunan xəstəliyin və ya digər dərman müalicəsinin daha çox tezliyini əks etdirən dozanın seçilməsi ehtiyatlı olmalıdır.

Bu preparatın əhəmiyyətli dərəcədə böyrəklər tərəfindən xaric edildiyi məlumdur və böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə bu dərmana toksik reaksiyaların riski daha yüksək ola bilər. Yaşlı xəstələrdə böyrək funksiyasının azalması ehtimalı daha çox olduğundan, dozanın seçilməsinə diqqət yetirilməlidir və böyrək funksiyasına nəzarət etmək faydalı ola bilər. DDAVP orta və ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə kontrendikedir (kreatinin klirensi 50 mL/dəqdən aşağı kimi müəyyən edilir). (Görmək KLİNİKİ FARMAKOLOGİYA, İnsan Farmakokinetikası , ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR .)

Yaşlı xəstələrdə DDAVP inyeksiyasının istifadəsi mümkün hiponatremi və su intoksikasiyasının qarşısını almaq üçün maye qəbulunun ehtiyatlı məhdudlaşdırılmasını tələb edir. Maye məhdudiyyəti xəstə ilə müzakirə edilməlidir. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR .)

Mənfi reaksiyalar

Nadir hallarda DDAVP keçici baş ağrısı, ürəkbulanma, yüngül qarın krampları və vulva ağrıları əmələ gətirir. Bu simptomlar dozanın azaldılması ilə yox oldu. Bəzən DDAVP inyeksiyası yerli eritema, şişlik və ya yanma ağrısı yaradır. DDAVP-nin tətbiqi ilə bəzən üz qızarması bildirilmişdir.DDAVP enjeksiyonuqan təzyiqində nadir hallarda dəyişikliklərə səbəb olur ki, bu da ürək dərəcəsinin cüzi yüksəlməsinə və ya müvəqqəti azalmasına və kompensasiyaedici artmasına səbəb olur. Nadir hallarda anafilaksi də daxil olmaqla ağır allergik reaksiyalar bildirilmişdirDDAVP enjeksiyonu.

Görmək XƏBƏRDARLIQLAR su intoksikasiyası və hiponatremi ehtimalı üçün.

Post Marketinq

Trombotik hadisələrin (kəskin serebrovaskulyar tromboz, kəskin miokard infarktı) nadir hallarda müşahidə edildiyi bildirilir.DDAVP enjeksiyonutrombların əmələ gəlməsinə meylli xəstələrdə və nadir hallarda aşağıdakı dərmanlarla eyni vaxtda istifadəsi ilə əlaqəli hiponatremik konvulsiyalar: oksibutinin və imipramin.

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması əlamətləri çaşqınlıq, yuxululuq, davamlı baş ağrısı, sidik ifrazı ilə bağlı problemlər və mayenin tutulması səbəbindən sürətli çəki artımı ola bilər. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR .) Doza həddinin aşılması halında vəziyyətin ağırlığına uyğun olaraq doza azaldılmalı, qəbul tezliyi azaldılmalı və ya dərman ləğv edilməlidir.

Desmopressin asetat və ya üçün məlum spesifik antidot yoxdurDDAVP enjeksiyonu4 mkq / ml.

Şifahi LDəlliqurulmamışdır. Siçanlarda 2 mq/kq venadaxili doza heç bir təsir göstərməmişdir.

DDAVP dozası və tətbiqi

Hemofiliya A və von Willebrand xəstəliyi (Tip I)

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/mL venadaxili infuziya şəklində 0,3 mkq DDAVP/kq bədən çəkisi dozasında steril fizioloji salində seyreltilir və 15-30 dəqiqə ərzində yavaş-yavaş yeridilir. Çəkisi 10 kq-dan çox olan böyüklər və uşaqlar üçün 50 mL seyreltici tövsiyə olunur; çəkisi 10 kq və ya daha az olan uşaqlarda 10 ml seyreltici tövsiyə olunur. İnfuziya zamanı qan təzyiqi və nəbz nəzarət edilməlidir. ƏgərDDAVP enjeksiyonuƏməliyyatdan əvvəl 4 mkq/mL istifadə olunur, planlaşdırılmış prosedurdan 30 dəqiqə əvvəl verilməlidir.

DDAVP-nin təkrar tətbiqi və ya hemostaz üçün hər hansı qan məhsulunun istifadəsi zərurəti laboratoriya cavabı, habelə xəstənin klinik vəziyyəti ilə müəyyən edilməlidir. Hər bir pasiyentin müalicəsi zamanı hər 48 saatdan bir dəfə təkrar tətbiq edildikdə taxifilaksiyaya (cavabın azalması) meyl nəzərə alınmalıdır.

Maye məhdudiyyətinə riayət edilməlidir. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR , Ehtiyat tədbirləri, Pediatrik İstifadə Geriatrik istifadə .)

Diabet insipidus

Bu formula subkutan və ya birbaşa venadaxili yeridilir.DDAVP enjeksiyonuHər bir xəstə üçün 4 mkq/mL doza müəyyən edilməli və reaksiya modelinə uyğun olaraq tənzimlənməlidir. Cavab iki parametrlə qiymətləndirilməlidir: adekvat yuxu müddəti və adekvat, həddindən artıq deyil, su dövriyyəsi.

Yetkinlərdə adi dozaj diapazonu gündə 0,5 mL (2,0 mkq) ilə 1 mL (4,0 mkq) təşkil edir, venadaxili və ya dərialtı yeridilir, adətən iki dozaya bölünür. Su dövriyyəsinin adekvat gündəlik ritmi üçün səhər və axşam dozaları ayrıca tənzimlənməlidir. İntranazal DDAVP ilə nəzarət edilən və ya zəif intranazal absorbsiyaya görə, ya da cərrahi müdaxiləyə ehtiyac səbəbindən inyeksiya formasına keçməli olan xəstələr üçün inyeksiyanın müqayisə olunan antidiuretik dozası intranazal dozanın təxminən onda birini təşkil edir.

Maye məhdudiyyətinə riayət edilməlidir. (Görmək XƏBƏRDARLIQLAR , Ehtiyat tədbirləri, Pediatrik İstifadə Geriatrik istifadə .)

Parenteral dərman vasitələri məhlulun və qabın icazə verdiyi zaman tətbiq etməzdən əvvəl hissəciklər və rəngin dəyişməsi üçün vizual olaraq yoxlanılmalıdır.

Geriatrik istifadə

Bu preparatın əhəmiyyətli dərəcədə böyrəklər tərəfindən xaric edildiyi məlumdur və böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə bu dərmana toksik reaksiyaların riski daha yüksək ola bilər. Yaşlı xəstələrdə böyrək funksiyasının azalması ehtimalı daha çox olduğundan, dozanın seçilməsinə diqqət yetirilməlidir və böyrək funksiyasına nəzarət etmək faydalı ola bilər. (Görmək KLİNİKİ FARMAKOLOGİYA, İnsan Farmakokinetikası , ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR , və Ehtiyat tədbirləri, Geriatrik istifadə .)

DDAVP Enjeksiyonu üçün One Point Cut (OPC) Ampullərin istifadəsinə dair göstərişlər

 1. Ampulanı təmizləmək üçün aseptik texnikadan istifadə edin. Məhlulun ampulanın yuxarı hissəsindən aşağı hissəsinə axmasına kömək etmək üçün ampulanın yuxarı hissəsinə yumşaq bir şəkildə vurun.
 2. Ampulanın yuxarı hissəsində mavi nöqtəni tapın.Aşağıdabu nöqtə ampulün boynunda kiçik xaldır. Ampulanı mavi nöqtə ilə tutunüzünü səndən uzağa.
 3. Flakonu müvafiq salfetlə örtün. Ampulanı sizdən ayırmaq üçün onun yuxarı və aşağı hissələrinə təzyiq edin.

DDAVP necə təmin edilir

DDAVP enjeksiyonu4 mkq/mL steril məhlul kimi on 1 ml tək dozalı ampulalarda (NDC 55566-2200-0) və hər birində 4 mkq DDAVP olan 10 mL çoxdozlu flakonlarda (NDC 55566-2300-0) mövcuddur. ml başına.

Soyuducuda 2-8°C (36-46°F) temperaturda saxlayın.

vikodin və ibuprofeni birlikdə qəbul edə bilərsiniz

Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Üçün istehsal olunur:Ferring Pharmaceuticals Inc.Parsippany, NJ 07054 ABŞ

Mənşəyi İsveç

Rev. 03/2018

2009055164

ƏSAS EKRAN PANELİ - 10 mL Flakonun Kartonu

NDC 55566-2300-0
YALNIZ Rx

DDAVP®
Enjeksiyon

desmopressin
asetat

4 mkq / ml

İntravenöz və
Yalnız subkutan istifadə

10 ml flakon

nexium, bunun nə üçündür?

FERRING
ƏRMASEVTİKALAR

ƏSAS EKRAN PANELİ - 1 ml Ampul Kartona sahib olun

NDC-55566-2200-0
YALNIZ Rx

DDAVP®
Enjeksiyon

desmopressin
asetat

4 mkq / ml

KONSERVATIV PULSUZ
İntravenöz və subkutan üçün
Yalnız istifadə edin

On 1 ml ampul

FERRING
ƏRMASEVTİKALAR

DDAVP
desmopressin asetat enjeksiyonu
Məhsul haqqında məlumat
Məhsulun növü İNSAN DƏRMAN ETİKETİ Məhsul Kodu (Mənbə) NDC: 55566-2300
İdarəetmə marşrutu VENADAXİLİ DEA Cədvəli
Aktiv tərkib/aktiv hissə
Tərkib Adı Gücün əsası Güc
DESMOPRESSİN ASETAT (DESMOPRESSİN) DESMOPRESSİN ASETAT 4 və 1 ml-də
Qeyri-aktiv Tərkibi
Tərkib Adı Güc
XLORİD TURŞUSU
NATRİUM XLOR 1 ml-də 9 mq
XLOROBUTANOL
Qablaşdırma
# Maddə kodu Paket təsviri
bir MDM: 55566-2300-0 1 flakon, 1 kartonda çox dozalı
bir 1 flakonda 10 mL, ÇOXDOZA
Marketinq məlumatları
Marketinq kateqoriyası Ərizə nömrəsi və ya monoqrafiyadan sitat Marketinq Başlama Tarixi Marketinqin Bitmə Tarixi
NDA NDA018938 30.03.1984
DDAVP
desmopressin asetat enjeksiyonu
Məhsul haqqında məlumat
Məhsulun növü İNSAN DƏRMAN ETİKETİ Məhsul Kodu (Mənbə) NDC: 55566-2200
İdarəetmə marşrutu VENADAXİLİ DEA Cədvəli
Aktiv tərkib/aktiv hissə
Tərkib Adı Gücün əsası Güc
DESMOPRESSİN ASETAT (DESMOPRESSİN) DESMOPRESSİN ASETAT 4 və 1 ml-də
Qeyri-aktiv Tərkibi
Tərkib Adı Güc
NATRİUM XLOR 1 ml-də 9 mq
XLOROBUTANOL
XLORİD TURŞUSU
Qablaşdırma
# Maddə kodu Paket təsviri
bir MDM: 55566-2200-0 1 KARTONDA 10 AMPULA
bir 1 AMPULA-da 1 ml
Marketinq məlumatları
Marketinq kateqoriyası Ərizə nömrəsi və ya monoqrafiyadan sitat Marketinq Başlama Tarixi Marketinqin Bitmə Tarixi
NDA NDA018938 30.03.1984
Etiketləyən -Ferring Pharmaceuticals Inc. Keçmiş istifadəçi İtaliya (103722955)
Müəssisə
ad Ünvan ID/FEI Əməliyyatlar
Ferring GmbH 328609615 istehsal (55566-2200, 55566-2300), analiz (55566-2200, 55566-2300), qablaşdırma (55566-2200, 55566-2300), etiket (55566-2200, 55506-233)
Müəssisə
ad Ünvan ID/FEI Əməliyyatlar
Rechon Life Science AB 775207769 istehsal (55566-2200, 55566-2300), analiz (55566-2200, 55566-2300), qablaşdırma (55566-2200, 55566-2300), etiket (55566-2200, 55506-233)
Müəssisə
ad Ünvan ID/FEI Əməliyyatlar
PolyPeptide Laboratories (İsveç) AB 356580779 API İSTEHSALI(55566-2200, 55566-2300), PAKET(55566-2200, 55566-2300)
Müəssisə
ad Ünvan ID/FEI Əməliyyatlar
Ferring Beynəlxalq Mərkəzi SA 481210362 PAKET(55566-2200, 55566-2300)
Ferring Pharmaceuticals Inc.