Extavia

Ümumi ad: interferon beta-1b
Dozaj forması: inyeksiya
Dərman sinfi: İnterferonlarBu Səhifədə
Genişləndirin

GÖSTƏRİŞLƏR VƏ İSTİFADƏ

Extavia, dağınıq sklerozun (MS) residiv formalarının, o cümlədən, kliniki təcrid olunmuş sindrom, residivləşən xəstəlik və böyüklərdə aktiv ikincili mütərəqqi xəstəliyin müalicəsi üçün göstərilir.DOZA VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

Dozaj məlumatı

Tövsiyə olunan başlanğıc doza hər gün 0,0625 mq (0,25 mL) subkutan yeridilir, doza altı həftə ərzində hər gün tövsiyə olunan 0,25 mq (1 ml) dozaya qədər artırılır (Cədvəl 1-ə baxın).

Cədvəl 1: Doza Titrasiyası üçün Cədvəl
aHər gün, subkutan yolla.

ExtaviaDozaa

Faiz
Tövsiyə olunan doza

Həcmi1-2 həftələr

0,0625 mq

25%

0,25 ml

3-4-cü həftələr

0,125 mq

əlli%

0,5 ml

5-6 həftələr

0,1875 mq

75%

0,75 ml

7-ci həftə və sonra

0,25 mq

100%

1 ml

Əgər Extavia-nın bir dozası buraxılıbsa, o zaman xəstə yadına düşən və ya qəbul edə bilən kimi qəbul edilməlidir. Xəstə iki gün ardıcıl olaraq Extavia qəbul etməməlidir. Növbəti inyeksiya həmin dozadan təxminən 48 saat (iki gün) sonra aparılmalıdır. Əgər xəstə təsadüfən təyin olunmuş dozadan artıq qəbul edərsə və ya onu ardıcıl iki gün qəbul edərsə, onlara dərhal tibb xidmətinə müraciət etmələri barədə göstəriş verilməlidir.

Liyofilləşdirilmiş tozun yenidən qurulması

(a) Sulandırmadan əvvəl, tərkibində liyofilləşdirilmiş Extavia olan flakonun çatlamadığını və ya zədələnmədiyini yoxlayın. Çatlamış və ya zədələnmiş flakonlardan istifadə etməyin.

(b) Enjeksiyon üçün liyofilləşdirilmiş Extavia-nı hazırlamaq üçün flakon adapterindən istifadə edərək tərkibində seyreltici (0,54% natrium xlorid məhlulu, USP) olan əvvəlcədən doldurulmuş şprisi Extavia flakonuna əlavə edin.

Qabaqcadan doldurulmuş şprisin (0,54% Natrium Xlorid Məhlulu, USP) çıxarıla bilən rezin qapağında allergik reaksiyalara səbəb ola bilən təbii rezin lateks var və lateksə həssas şəxslər tərəfindən işlənilməməlidir.

(c) Extavia flakonuna 1,2 mL həlledicini yavaş-yavaş yeridin.

(d) Liyofilləşdirilmiş tozu tamamilə həll etmək üçün flakonu yumşaq bir şəkildə çevirin;silkələmə. Sulandırma zamanı və ya flakon fırlandıqda və ya çox güclü silkələdikdə köpük yarana bilər. Köpük əmələ gələrsə, köpük çökənə qədər flakonun toxunulmaz oturmasına icazə verin.

(e) 1 ml sulandırılmış Extavia məhlulu 0,25 mq interferon beta-1b ehtiva edir.

(f) Hazırlandıqdan sonra, dərhal istifadə olunmazsa, hazırlanmış Extavia məhlulunu 35°F - 46°F (2°C - 8°C) temperaturda soyuducuya qoyun və üç saat ərzində istifadə edin.Dondurmayın.

Vacib İdarəetmə Təlimatları

(a) İlk Extavia inyeksiyasını müvafiq ixtisaslı tibb işçisinin nəzarəti altında həyata keçirin. Xəstələr və ya onlara qulluq edən şəxslər Extavia-nı tətbiq edəcəklərsə, onlara müvafiq dərialtı inyeksiya texnikasını öyrədin və Extavia-nın düzgün tətbiqini təmin etmək üçün onların dərialtı inyeksiya qabiliyyətini qiymətləndirin.

(b) İstifadədən əvvəl hazırlanmış Extavia məhlulunu vizual olaraq yoxlayın; tərkibində hissəciklər varsa və ya rəngi dəyişibsə atın.

(c) Şpris və flakon adapterini yerində saxlayaraq, flakon yuxarıda olması üçün komplektini çevirin. Extavia məhlulunun müvafiq dozasını geri götürün. Extavia inyeksiya etməzdən əvvəl flakonu flakon adapterindən çıxarın.

(d) İğnələr və şprislər üçün təhlükəsiz utilizasiya prosedurlarından istifadə edin.

(e) İğne və ya şprisləri təkrar istifadə etməyin.

(f) Nekroz və ya lokallaşdırılmış infeksiya da daxil olmaqla ağır inyeksiya yeri reaksiyaları ehtimalını minimuma endirmək üçün xəstələrə və onlara qulluq edənlərə dərialtı inyeksiya yerinin dəyişdirilməsini tövsiyə edin.

Qripə bənzər simptomlar üçün premedikasiya

Müalicə günlərində analjeziklərin və/və ya antipiretiklərin eyni vaxtda istifadəsi Extavia istifadəsi ilə əlaqəli qripə bənzər simptomları yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.8)-ə baxın].

DOZAJ FORMALARI VƏ GÜÇLƏRİ

Enjeksiyon üçün: 0,3 mq ağdan tünd ağ rəngə qədər liyofilləşmiş toz, sulandırmaq üçün bir dozalı flakonda.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR

Extavia təbii və ya rekombinant interferon beta, Albumin (insan) və ya preparatın hər hansı digər komponentinə qarşı yüksək həssaslığı olan xəstələrdə əks göstərişdir.

XƏBƏRDARLIQ VƏ Ehtiyat tədbirləri

Qaraciyərin zədələnməsi

Extavia qəbul edən xəstələrdə nadir hallarda ağır qaraciyər zədələnməsi, o cümlədən bəziləri otoimmün hepatit nəticəsində yaranan qaraciyər çatışmazlığı halları bildirilmişdir. Bəzi hallarda, bu hadisələr qaraciyərin zədələnməsi ilə əlaqəli olan digər dərmanların və ya müşayiət olunan tibbi şərtlərin mövcudluğu ilə baş verdi. Extavia qəbul etməzdən əvvəl məlum hepatotoksik preparatlar və ya digər məhsullarla (məsələn, spirt) birlikdə istifadə edilən Extavia-nın potensial riskini nəzərə alın və ya artıq Extavia qəbul edən xəstələrin rejiminə yeni agentlər əlavə edilərkən. Xəstələri qaraciyər zədələnməsinin əlamətləri və simptomları üçün izləyin. Serum transaminaza səviyyələri əhəmiyyətli dərəcədə artarsa ​​və ya sarılıq kimi klinik simptomlarla əlaqəli olarsa, Extavia-nı dayandırmağı düşünün.

Extavia ilə müalicə olunan xəstələrdə serum transaminazalarının asemptomatik yüksəlməsi tez-tez olur. Nəzarət edilən klinik sınaqlarda interferon beta-1b qəbul edən xəstələrin 12%-də (platseboda 4%-lə müqayisədə) serum qlutamik-piruvik transaminazanın (SGPT) ilkin dəyərdən beş dəfə çox yüksəlməsi və serum qlutamik-oksaloasetik konsentrasiyasının artması bildirilmişdir. İnterferon beta-1b qəbul edən xəstələrin 4%-də transaminazanın (SGOT) ilkin dəyərdən beş dəfə çox olması bildirilmişdir (platsebo ilə müqayisədə bu göstərici 1%), bu da bəzi xəstələrdə dozanın azaldılmasına və ya müalicənin dayandırılmasına səbəb olmuşdur.[Mənfi reaksiyalara baxın (6.1)]. Qaraciyər funksiyası testlərini izləyin[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.11)-ə baxın].

Anafilaksi və digər allergik reaksiyalar

İnterferon beta-1b istifadəsinin nadir bir komplikasiyası kimi anafilaksi bildirilmişdir. Digər allergik reaksiyalara təngnəfəslik, bronxospazm, dil ödemi, dəri döküntüsü və ürtiker daxildir.[Mənfi reaksiyalara baxın (6.1)]. Anafilaktik şok baş verərsə, Extavianı dayandırın.

Qabaqcadan doldurulmuş şprisin (0,54% Natrium Xlorid Məhlulu, USP) çıxarıla bilən rezin qapağında allergik reaksiyalara səbəb ola bilən təbii rezin lateks var və lateksə həssas şəxslər tərəfindən işlənilməməlidir. Lateksə həssas şəxslərdə Extavia əvvəlcədən doldurulmuş şprisin təhlükəsiz istifadəsi öyrənilməmişdir.

Depressiya və İntihar

İnterferon beta-1b də daxil olmaqla, interferon beta məhsullarını qəbul edən xəstələrdə artan tezlikdə depressiya və intihar hallarının baş verdiyi bildirilmişdir. Xəstələrə hər hansı depressiya simptomları və/yaxud intihar düşüncələri barədə öz tibb xidmətinə məlumat vermələrini tövsiyə edin. Əgər xəstədə depressiya yaranarsa, Extavia ilə müalicənin dayandırılması nəzərdən keçirilməlidir.

Randomize nəzarətli klinik sınaqlarda interferon beta-1b qəbul edən 1532 xəstə arasında plasebo qəbul edən 965 xəstə arasında bir intihar və dörd intihar cəhdi ilə müqayisədə üç intihar və səkkiz intihar cəhdi olmuşdur.

Konjestif Ürək Çatışmazlığı

Əvvəlki ürək çatışmazlığı (CHF) olan xəstələrdə Extavia ilə müalicənin başlanması və davam etdirilməsi zamanı ürək vəziyyətinin pisləşməsinə nəzarət edin. Beta-interferonların birbaşa təsirli ürək toksikliyi məlum olmasa da, bu hadisələrə məlum meyli olmayan və digər məlum etiologiyalar müəyyən edilməmiş xəstələrdə ürək çatışmazlığı, kardiomiopatiya və CHF ilə kardiomiopatiya halları bildirilmişdir. Bəzi hallarda bu hadisələr müvəqqəti olaraq interferon beta-1b administrasiyası ilə əlaqəli olmuşdur. Bəzi xəstələrdə residiv təkrarlanandan sonra müşahidə edilmişdir. CHF-nin pisləşməsi başqa heç bir etiologiya olmadan baş verərsə, Extavia-nın dayandırılmasını nəzərdən keçirin.

Enjeksiyon yerinin nekrozu və reaksiyaları

Nəzarət edilən klinik sınaqlarda interferon beta-1b ilə müalicə olunan xəstələrin 4%-də inyeksiya yeri nekrozu (ISN) bildirilmişdir (plaseboda 0%-lə müqayisədə)[Mənfi reaksiyalara baxın (6.1)]. Tipik olaraq, ISN terapiyanın ilk dörd ayı ərzində baş verir, baxmayaraq ki, müalicənin başlanmasından bir il sonra baş verən ISN ilə bağlı postmarketinq hesabatları alınmışdır. Nekrotik lezyonların diametri adətən 3 sm və ya daha azdır, lakin daha böyük sahələr bildirilmişdir. Bir qayda olaraq, nekroz yalnız dərialtı piylərə yayılır, lakin fasyanın üstündəki əzələyə qədər uzanır. Biopsiya nəticələrinin mövcud olduğu bəzi lezyonlarda vaskulit bildirilmişdir. Bəzi lezyonlar üçün debridman və/və ya dəri transplantasiyası tələb olunur. Əksər hallarda şəfa yara izləri ilə əlaqələndirilir.

Tək bir nekroz yerindən sonra terapiyanın dayandırılıb-dağılmaması nekrozun dərəcəsindən asılıdır. Enjeksiyon yerində nekroz baş verdikdən sonra Extavia ilə müalicəni davam etdirən xəstələr üçün, Extavia tam sağalana qədər təsirlənmiş nahiyəyə tətbiq edilməməlidir. Çoxlu lezyon baş verərsə, sağalma baş verənə qədər müalicəni dayandırın.

ip 190 həb hidrokodon

Xəstənin aseptik öz-özünə inyeksiya üsulları və prosedurlarını başa düşməsini və istifadəsini vaxtaşırı qiymətləndirin, xüsusən də inyeksiya yerində nekroz baş verərsə.

Nəzarət edilən klinik sınaqlarda interferon beta-1b qəbul edən xəstələrin 78%-də enjeksiyon yerində reaksiyalar, 4%-də isə enjeksiyon yerinin nekrozu ilə müşahidə edilmişdir. Enjeksiyon yerində iltihab (42%), inyeksiya yerində ağrı (16%), inyeksiya yerində həssaslıq (4%), inyeksiya yerinin nekrozu (4%), inyeksiya yerinin kütləsi (2%), inyeksiya yerinin ödemi (2%) və qeyri-spesifik reaksiyalar interferon beta-1b müalicəsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqələndirildi. Enjeksiyon yerindəki reaksiyaların tezliyi zamanla azalmağa meyllidir. Tədqiqatların sonunda təxminən 40% ilə müqayisədə xəstələrin təxminən 69% -i müalicənin ilk üç ayı ərzində enjeksiyon yerində reaksiyalar yaşadı.

Leykopeniya

Nəzarət edilən klinik sınaqlarda interferon beta-1b qəbul edən xəstələrin 18%-də leykopeniya (platseboda 6%-lə müqayisədə) bildirilmişdir ki, bu da bəzi xəstələrdə interferon beta-1b dozasının azalmasına səbəb olmuşdur.[Mənfi reaksiyalara baxın (6.1)]. Tam qan və diferensial ağ qan hüceyrələrinin sayının monitorinqi tövsiyə olunur. Miyelosupressiyası olan xəstələrdə diferensial və trombositlərin sayı ilə birlikdə tam qan hüceyrələrinin sayının daha intensiv monitorinqi tələb oluna bilər.

Trombotik mikroangiopatiya

İnterferon beta məhsulları, o cümlədən Extavia qəbul edərkən trombotik mikroangiopatiya (TMA), o cümlədən trombotik trombositopenik purpura və bəzi ölümcül hemolitik uremik sindrom halları bildirilmişdir.

İnterferon beta məhsullarına başlandıqdan bir neçə həftə və ya illər sonra hallar bildirildi. Əgər TMA ilə uyğun gələn klinik simptomlar və laboratoriya nəticələri baş verərsə və Extavia ilə əlaqədən şübhələnirsinizsə, müalicəni dayandırın və kliniki göstərişlərə uyğun idarə edin.

Qripə bənzər simptomlar kompleksi

Nəzarət edilən klinik sınaqlarda interferon beta-1b qəbul edən xəstələrdə qripə bənzər simptomlar kompleksinin dərəcəsi 57% təşkil etmişdir.[Mənfi reaksiyalara baxın (6.1)]. Tədqiqatların sonunda xəstələrin 10% -i qripə bənzər simptomlar kompleksi haqqında məlumat verərək zaman keçdikcə azaldı. 1-ci tədqiqatda qripə bənzər simptomlar kompleksinin orta müddəti 7,5 gün olmuşdur[Klinik Tədqiqatlara baxın (14)]. Müalicə günlərində analjeziklər və/və ya antipiretiklər Extavia istifadəsi ilə əlaqədar qripə bənzər simptomları yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

Tutmalar

Tutmalar müvəqqəti olaraq beta interferonların klinik sınaqlarda və marketinqdən sonrakı təhlükəsizlik nəzarətində istifadəsi ilə əlaqələndirilmişdir. Bu hadisələrin ilkin qıcolma pozğunluğu, təkcə MS-nin təsiri, beta interferonların istifadəsi, digər potensial qıcolma zəminləri (məsələn, qızdırma) və ya bunların bəzi kombinasiyası ilə bağlı olub-olmadığı məlum deyil.

Dərman səbəb olan lupus eritematosus

Bəzi interferon beta məhsulları, o cümlədən Extavia ilə dərman qəbulu ilə törədilən lupus eritematosus halları bildirilmişdir. Extavia ilə müalicə olunan xəstələrdə bildirilən dərmana bağlı lupusun əlamətləri və simptomlarına səpgi, serozit, poliartrit, nefrit və Raynaud fenomeni daxildir. Müsbət seroloji testlər (pozitiv anti-nüvə və/və ya anti-cüt zəncirli DNT antikor testi daxil olmaqla) halları baş verib. Əgər Extavia ilə müalicə olunan xəstələrdə bu sindroma xas olan yeni əlamətlər və simptomlar yaranarsa, Extavia terapiyası dayandırılmalıdır.

Laboratoriya anormalliklərinin monitorinqi

MS olan xəstələrin monitorinqi üçün adətən tələb olunan laboratoriya testlərinə əlavə olaraq, tam qan və differensial leykositlərin sayı, trombositlərin sayı və qan kimyası, o cümlədən qaraciyər funksiyası testləri tətbiq edildikdən sonra müntəzəm olaraq (bir, üç və altı ay) tövsiyə olunur. Extavia terapiyası və sonra vaxtaşırı klinik simptomlar olmadıqda.

MƏNS REAKSİYALAR

Aşağıdakı ciddi mənfi reaksiyalar etiketləmənin digər bölmələrində daha ətraflı müzakirə olunur:

 • Qaraciyərin zədələnməsi[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.1)-ə baxın]
 • Anafilaksi və digər allergik reaksiyalar[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.2)-ə baxın]
 • Depressiya və İntihar[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.3)-ə baxın]
 • Konjestif Ürək Çatışmazlığı[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.4)-ə baxın]
 • Enjeksiyon yerinin nekrozu və reaksiyaları[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.5)-ə baxın]
 • Leykopeniya[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.6)-a baxın]
 • Trombotik mikroangiopatiya[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.7)-ə baxın]
 • Qripə bənzər simptomlar kompleksi[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.8)-ə baxın]
 • Tutmalar[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.9)-a baxın]
 • Dərman səbəb olan lupus eritematosus[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.10)-a baxın]

Klinik sınaqlar təcrübəsi

Klinik sınaqlar geniş şəkildə dəyişən şəraitdə və müxtəlif uzunluqlarda aparıldığı üçün interferon beta-1b-nin klinik sınaqlarında müşahidə olunan mənfi reaksiyaların dərəcələri birbaşa digər dərmanların klinik sınaqları ilə müqayisə edilə bilməz və təcrübə.

Hər gün 0,25 mq interferon beta-1b qəbul edən 1407 MS xəstəsi arasında (o cümlədən, bir ildən çox müalicə alan 1261 xəstə) ən çox bildirilən mənfi reaksiyalar (plasebo ilə müqayisədə interferon beta-1b ilə müqayisədə ən azı 5% daha tez-tez) enjeksiyon yerində reaksiya, limfopeniya, qripə bənzər simptomlar, miyalji, leykopeniya, neytropeniya, qaraciyər fermentlərinin artması, baş ağrısı, hipertoniya, ağrı, səpgi, yuxusuzluq, qarın ağrısı və asteniya. Klinik müdaxilə ilə nəticələnən ən tez-tez bildirilən mənfi reaksiyalar (məsələn, interferon beta-1b-nin dayandırılması, dozanın tənzimlənməsi və ya mənfi reaksiya simptomunu müalicə etmək üçün eyni vaxtda qəbul edilən dərmanlara ehtiyac) depressiya, qripə bənzər simptomlar kompleksi, enjeksiyon yerindəki reaksiyalar olmuşdur. , leykopeniya, qaraciyər fermentlərinin artması, asteniya, hipertoniya və miyasteniya.

Cədvəl 2, birləşdirilmiş plasebo-nəzarətli sınaqlarda (1-4-cü tədqiqat) hər gün 0,25 mq interferon beta-1b ilə dərialtı inyeksiya yolu ilə müalicə alan xəstələrdə ən azı 2% daha çox rast gəlinən mənfi reaksiyalar və laboratoriya anormallıqlarını sadalayır. plasebo ilə müalicə olunan xəstələrdə müşahidə ediləndən daha çox[Klinik Tədqiqatlara baxın (14)].

Cədvəl 2: Birləşdirilmiş Tədqiqatlar 1, 2, 3 və 4-də MS olan xəstələrdə mənfi reaksiyalar və laboratoriya anomaliyaları
a'İnyeksiya yerində reaksiya' inyeksiya yerində baş verən bütün mənfi reaksiyaları (inyeksiya yerinin nekrozu istisna olmaqla), yəni aşağıdakı terminləri əhatə edir: enjeksiyon yerindəki reaksiya, inyeksiya yerində qanaxma, inyeksiya yerində həssaslıq, inyeksiya yerinin iltihabı, inyeksiya yerinin kütləsi, inyeksiya yeri ağrı, inyeksiya yerinin ödemi və inyeksiya yerinin atrofiyası.
b'Qripə bənzər simptom (kompleks)' qrip sindromunu və/yaxud hərarət, titrəmə, miyalji, halsızlıq, tərləmə ilə bağlı ən azı iki mənfi reaksiyanın birləşməsini bildirir.
Mənfi reaksiya Plasebo

(N = 965)
İnterferon beta-1b

(N = 1407)
Qan və limfa sisteminin pozğunluqları
limfositlərin sayı azalır (<1500/mm3) 66% 86%
Mütləq neytrofillərin sayı azalır (<1500/mm3) 5% 13%
Ağ qan hüceyrələrinin sayı azalır (<3000/mm3) 4% 13%
Limfadenopatiya 3% 6%
Sinir sisteminin pozğunluqları
Baş ağrısı 43% əlli%
Yuxusuzluq 16% iyirmi bir%
Uyğunsuzluq on beş% 17%
Damar pozğunluqları
Hipertansiyon 4% 6%
Tənəffüs, torakal və mediastinal pozğunluqlar
Nəfəs darlığı 3% 6%
Mədə-bağırsaq pozğunluqları
Qarın ağrısı on bir% 16%
Hepatobiliar pozğunluqlar
Alanin aminotransferaza yüksəldi
(SGPT > 5 dəfə əsas)
4% 12%
Aspartat aminotransferaza yüksəldi
(SGOT > 5 dəfə əsas)
bir% 4%
Dərinin və dərialtı toxumaların pozğunluqları
Səpki on beş% iyirmi bir%
Dəri pozğunluğu 8% 10%
Əzələ-skelet sistemi və
birləşdirici toxuma pozğunluqları
Hipertoniya 33% 40%
Mialji 14% 23%
Böyrək və sidik yollarının pozulması
Təcili sidik ifrazı 8% on bir%
Reproduktiv sistem və döş xəstəlikləri
Metroragiya 7% 9%
İmpotensiya 6% 8%
Ümumi pozğunluqlar və idarəetmə yerinin şərtləri
Enjeksiyon yerində reaksiyaa 26% 78%
Asteniya 48% 53%
Qripə bənzər simptomlar (kompleks)b 37% 57%
Ağrı 35% 42%
Hərarət 19% 31%
Üşümə 9% iyirmi bir%
Periferik ödem 10% 12%
Sinə ağrısı 6% 9%
Narahatlıq 3% 6%
Enjeksiyon yerinin nekrozu 0% 4%

Cədvəl 2-də sadalanan mənfi reaksiyalara əlavə olaraq, interferon beta-1b ilə plasebo ilə müqayisədə daha tez-tez, lakin fərq 2% -dən az olan aşağıdakı mənfi reaksiyalar baş verdi: alopesiya, narahatlıq, artralji, qəbizlik, ishal, başgicəllənmə, dispepsiya, dismenoreya, ayaq krampları, menorragiya, miyasteniya, ürəkbulanma, əsəbilik, ürək döyüntüsü, periferik damarların pozulması, prostat vəzinin pozulması, taxikardiya, sidik ifrazının tezliyi, damarların genişlənməsi və çəki artımı.

Laboratoriya anomaliyaları

Dörd klinik sınaqda (Tədqiqatlar 1, 2, 3 və 4) interferon beta-1b və plasebo qəbul edən qruplarda müvafiq olaraq 18% və 6% xəstələrdə leykopeniya bildirilmişdir. Tədqiqat 1-də neytropeniyaya görə heç bir pasiyent dayandırılmadı və ya doza azaldılmadı. 2 və 3-cü tədqiqatlarda xəstələrin üç faizi (3%) leykopeniya keçirdi və doza azaldıldı. Digər anormallıqlar arasında SGPT-nin beş dəfədən çox baza dəyərinə (12%) artması və SGOT-un beş dəfədən çox baza dəyərinə (4%) artması daxildir. Tədqiqat 1-də qaraciyər fermentlərinin artması səbəbindən iki xəstənin dozası azaldılıb; biri müalicəyə davam etdi, biri isə sonda geri çəkildi. Tədqiqat 2 və 3-də interferon beta-1b xəstələrinin 1,5%-i qaraciyər fermentlərinin artmasına görə doza azaldılmış və ya müalicəyə ara verilmişdir. 4-cü tədqiqatda xəstələrin 1,7%-i qaraciyər fermentlərinin artması səbəbindən müalicədən kənarlaşdırılıb, onlardan ikisi dozanın azaldılmasından sonra. Tədqiqat 1-4-də doqquz (0,6%) xəstə, dozanın azaldılmasından sonra dörd (0,3%) xəstə də daxil olmaqla, hər hansı laboratoriya anomaliyasına görə interferon beta-1b ilə müalicədən kənarlaşdırıldı.

İmmunogenlik

Bütün terapevtik zülallarda olduğu kimi, immunogenlik potensialı var. Tədqiqat 1 zamanı serum nümunələri interferon beta-1b-yə qarşı antikorların inkişafı üçün monitorinq edildi. Hər gün 0,25 mq qəbul edən xəstələrdə 56/124-də (45%) sınaqdan keçirilmiş vaxtların birində və ya bir neçəsində serumun neytrallaşdırıcı fəaliyyəti olduğu aşkar edilmişdir. . Tədqiqat 4-də neytrallaşdırıcı fəaliyyət hər 6 aydan bir və tədqiqatın sonunda ölçüldü. Terapiya başladıqdan sonra fərdi ziyarətlərdə interferon beta-1b ilə müalicə olunan xəstələrin 17% -dən 25% -ə qədər aktivlik müşahidə edildi. Müalicə mərhələsində nümunələr təqdim edən 251 interferon beta-1b xəstəsindən 75-də (30%) belə neytrallaşdırıcı fəaliyyət ən azı bir dəfə ölçüldü; bunlardan 17-si (23%) tədqiqatda sonradan mənfi statusa çevrilmişdir. Bütün mövcud dəlillərə əsasən, antikor əmələ gəlməsi ilə klinik təhlükəsizlik və ya effektivlik arasında əlaqə məlum deyil.

Bu məlumatlar immun zərdabların interferonla induksiya olunan zülal MxA istehsalını maneə törətmək qabiliyyətini ölçən bioloji neytrallaşdırma testindən istifadə edərək test nəticələri interferon beta-1b-yə qarşı antikorlar üçün müsbət hesab edilən xəstələrin faizini əks etdirir. Neytrallaşdırma testləri analizin həssaslığından və spesifikliyindən çox asılıdır. Əlavə olaraq, analizdə neytrallaşdırıcı fəaliyyətin müşahidə edilən tezliyinə nümunənin idarə edilməsi, nümunə toplama vaxtı, müşayiət olunan dərmanlar və əsas xəstəlik daxil olmaqla bir neçə faktor təsir edə bilər. Bu səbəblərə görə, interferon beta-1b-yə qarşı antikorların rastgəlmə tezliyi ilə digər məhsullara qarşı antikorların tezliyi ilə müqayisə etmək yanlış ola bilər.

İnterferon beta-1b-nin istifadəsi ilə anafilaktik reaksiyalar bildirildi[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.2)-ə baxın].

Postmarketinq təcrübəsi

İnterferon beta-1b-nin təsdiqdən sonra istifadəsi zamanı aşağıdakı mənfi reaksiyalar müəyyən edilmişdir. Bu reaksiyalar qeyri-müəyyən ölçüdə olan populyasiyadan könüllü olaraq bildirildiyi üçün onların tezliyini etibarlı şəkildə qiymətləndirmək və ya dərmana məruz qalma ilə səbəb əlaqəsini qurmaq həmişə mümkün olmur.

Qan və limfa sisteminin pozğunluqları:Anemiya, Trombositopeniya, Hemolitik anemiya

Endokrin pozğunluqlar:Hipotiroidizm, Hipertiroidizm, Tiroid funksiyasının pozulması

Maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları:Trigliseridlərin artması, Anoreksiya, Çəki azalması, Çəki artımı

Psixi pozğunluqlar:Anksiyete, qarışıqlıq, emosional labillik

Sinir sisteminin pozğunluqları:Konvulsiya, Başgicəllənmə, Psixotik simptomlar

Ürək pozğunluqları:Kardiyomiyopatiya, ürək döyüntüsü, taxikardiya

Damar pozğunluqları:Vazodilatasiya

Tənəffüs, döş qəfəsi və mediastinal pozğunluqlar:Bronxospazm

Mədə-bağırsaq pozğunluqları:İshal, ürəkbulanma, pankreatit, qusma

Hepatobiliar pozğunluqlar:Hepatit, Gamma GT artdı

Dəri və dərialtı toxuma pozğunluqları:Alopesiya, qaşınma, dərinin rənginin dəyişməsi, ürtiker

Əzələ-skelet sistemi və birləşdirici toxuma xəstəlikləri:Artralgiya, Dərman səbəb olduğu lupus eritematosus

Reproduktiv sistem və süd vəzi xəstəlikləri:Menorragiya

Ümumi pozğunluqlar və idarəetmə sahəsinin vəziyyətis: Ölümcül kapilyar sızma sindromu*

*Əvvəlcədən mövcud olan monoklonal qammopatiyası olan xəstələrə sitokinlərin tətbiqi bu sindromun inkişafı ilə əlaqələndirilmişdir.

XÜSUSİ ƏHALİLƏRDƏ İSTİFADƏ EDİN

Hamiləlik

Risk Xülasəsi

Hamilə qadınlarda yaxşı idarə olunan tədqiqatların olmamasına baxmayaraq, perspektiv müşahidə tədqiqatlarını əhatə edən mövcud məlumatlar, ümumiyyətlə, hamiləlik dövründə interferon beta-1b ilə əsas doğuş qüsurlarının dərmanla əlaqəli riskini göstərməmişdir.

Hamiləlik dövründə meymunlara interferon beta-1b tətbiqi insan terapevtik dozasından 3 dəfə çox və ya daha çox məruz qalma zamanı embrion-dölün ölümü ilə nəticələndi (heyvan məlumatlarına baxın).

ABŞ-ın ümumi əhalisində klinik olaraq tanınan hamiləliklərdə əsas doğuş qüsurları və aşağı düşmə riski müvafiq olaraq 2%-dən 4%-ə və 15%-dən 20%-ə qədərdir. Göstərilən əhali üçün əsas doğuş qüsurları və aşağı düşmə riski məlum deyil.

Data

İnsan Məlumatı

İnterferon beta-1b-yə məruz qalmış hamiləliklər haqqında hesabat verən müşahidə tədqiqatlarının əksəriyyəti hamiləlik dövründə interferon beta-1b istifadəsi ilə əsas doğuş qüsurlarının artması riski arasında əlaqəni müəyyən etməmişdir.

Heyvan məlumatları

İnterferon beta-1b (0,028-0,42 mq/kq/gün arasında dəyişən dozalar) bütün orqanogenez dövründə (20-70 hamiləlik günləri) hamilə rhesus meymunlara tətbiq edildikdə, abort hallarında doza bağlı artım müşahidə edilmişdir. Aşağı təsirli doza bədən səthində (mq/m2) tövsiyə olunan insan dozasından təxminən 3 dəfə 0,25 mq-dır.iki) əsas. Rhesus meymunlarında embrion-fetal inkişaf toksikliyi üçün təsirsiz doza müəyyən edilməmişdir.

Laktasiya

Risk Xülasəsi

İnsan südündə interferon beta-1b-nin olması, ana südü ilə qidalanan körpəyə təsiri və ya dərmanın süd istehsalına təsiri barədə məlumat yoxdur.

Ana südü ilə qidalanmanın inkişaf və sağlamlıq faydaları ananın Extavia-ya olan klinik ehtiyacı və Extavia-dan ana südü ilə qidalanan uşağa və ya ananın əsas vəziyyəti ilə bağlı hər hansı mümkün mənfi təsirlərlə yanaşı nəzərə alınmalıdır.

Pediatrik İstifadə

Pediatrik xəstələrdə təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən edilməmişdir.

Geriatrik istifadə

İnterferon beta-1b-nin klinik tədqiqatlarına 65 və daha yuxarı yaşlı xəstələrin gənc xəstələrdən fərqli reaksiya verib-vermədiyini müəyyən etmək üçün kifayət qədər sayda xəstələr daxil edilməmişdir.

TƏSVİRİ

Extavia (interferon beta-1b) rekombinant DNT üsulları ilə istehsal olunan təmizlənmiş, steril, liyofilləşdirilmiş protein məhsuludur. İnterferon beta-1b bir ştamın bakterial fermentasiyası ilə istehsal olunurEscherichia coliinsan interferon beta üçün gen ehtiva edən genetik olaraq işlənmiş plazmidi daşıyırser17. Doğma gen insan fibroblastlarından alınmış və 17-ci mövqedə tapılmış sistein qalığını serini əvəz edəcək şəkildə dəyişdirilmişdir. İnterferon beta-1b-də 165 amin turşusu və təqribən 18500 dalton molekulyar çəkisi var. Təbii materialda olan karbohidrat yan zəncirləri bura daxil deyil.

Extavia-nın spesifik fəaliyyəti təxminən 32 milyon beynəlxalq vahid (IU)/mq interferon beta-1b təşkil edir. Hər flakonda 0,3 mq interferon beta-1b var. Vahid ölçü məhsulun antiviral fəaliyyətini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rekombinant insan interferon beta standartı ilə müqayisə etməklə əldə edilir. Stabilizator kimi mannitol, USP və Albumin (insan), USP (hər biri 15 mq/flakon) əlavə edilir.

maksimum tək doz asetaminofen

Enjeksiyon üçün Extavia (interferon beta-1b) steril, konservantsız, ağdan tünd ağ rəngə qədər liyofilləşmiş tozdur. Hər flakonda Albumin (İnsan), USP (15 mq) və Mannitol, USP (15 mq) var.

KLİNİKİ FARMAKOLOGİYA

Fəaliyyət Mexanizmi

MS olan xəstələrdə Extavia-nın (interferon beta-1b) təsir mexanizmi məlum deyil.

Farmakodinamikası

İnterferonlar (IFNs) viral infeksiyaya və digər bioloji agentlərə cavab olaraq eukaryotik hüceyrələr tərəfindən istehsal olunan təbii zülallar ailəsidir. İnterferonların üç əsas növü müəyyən edilmişdir: tip I (IFN-alfa, beta, epsilon, kappa və omeqa), tip II (IFN-qamma) və tip III (IFN-lambda). İnterferon-beta interferonların I tip alt qrupunun üzvüdür. I tip interferonların əhəmiyyətli dərəcədə üst-üstə düşən, eyni zamanda fərqli bioloji fəaliyyətləri var. Bütün İFN-lərin, o cümlədən IFN-beta-nın bioaktivliyi onların insan hüceyrələrinin membranlarında xüsusi reseptorlara bağlanması yolu ilə induksiya olunur. IFN-lərin üç əsas alt növü tərəfindən induksiya edilən bioaktivliklərdəki fərqlər, ehtimal ki, onların qohum reseptorları vasitəsilə siqnal ötürülməsinin səbəb olduğu siqnal ötürülməsi yollarındakı fərqləri əks etdirir.

İnterferon beta-1b reseptorlarının bağlanması interferon beta-1b-nin pleiotropik bioaktivliyindən məsul olan zülalların ifadəsini induksiya edir. Bu zülalların bir hissəsi (neopterin, β2-mikroqlobulin, MxA zülalı və IL-10 daxil olmaqla) interferon beta-1b ilə müalicə olunan xəstələrin və interferon beta-1b ilə müalicə olunan sağlam könüllülərin qan fraksiyalarında ölçülmüşdür. İnterferon beta-1b-nin immunomodulyator təsirlərinə supressor T-hüceyrə fəaliyyətinin gücləndirilməsi, iltihaba qarşı sitokin istehsalının azalması, antigen təqdimatının aşağı tənzimlənməsi və limfositlərin mərkəzi sinir sisteminə daşınmasının qarşısının alınması daxildir. Bu təsirlərin MS-də interferon beta-1b-nin müşahidə olunan klinik fəaliyyətində mühüm rol oynayıb-oynamadığı məlum deyil.

Farmakokinetikası

0,25 mq və ya daha az interferon beta-1b subkutan tətbiqindən sonra interferon beta-1b-nin serum konsentrasiyası aşağı olduğundan və ya aşkar olunmadığından, interferon beta-1b-nin tövsiyə olunan dozasını qəbul edən MS xəstələrində farmakokinetik məlumatlar mövcud deyil.

Sağlam könüllülərə (N = 12) 0,5 mq interferon beta-1b-nin birdəfəlik və çoxlu gündəlik subkutan tətbiqindən sonra serum interferon beta-1b konsentrasiyası ümumiyyətlə 100 vahid/ml-dən aşağı olmuşdur. Serum interferon beta-1b konsentrasiyasının pik konsentrasiyası bir ilə səkkiz saat arasında baş verdi və orta zirvə zərdabda interferon konsentrasiyası 40 vahid/ml təşkil etdi. Müxtəlif yerlərdə iki subkutan inyeksiya şəklində verilən 0,5 mq interferon beta-1b ümumi dozasına əsaslanan bioavailability təxminən 50% təşkil etmişdir.

İnterferon beta-1b (0,006 mq-dan 2 mq) venadaxili tətbiqindən sonra oxşar farmakokinetik profillər sağlam könüllülərdən (N = 12) və MS (N = 142) başqa xəstəlikləri olan xəstələrdən əldə edilmişdir. 2 mq-a qədər birdəfəlik venadaxili doza qəbul edən xəstələrdə serum konsentrasiyalarının artması doza mütənasib olmuşdur. Orta zərdab klirensi dəyərləri 9,4 ml/dəq•kq arasında dəyişmişdir-bir28,9 ml/dəq•kq-a qədər-birvə dozadan asılı olmayaraq. Orta terminal yarımxaricolma dövrünün dəyərləri 8 dəqiqə ilə 4,3 saat arasında dəyişdi və paylanmanın orta tarazlıq həcmi dəyərləri 0,25 L/kq ilə 2,88 L/kq arasında dəyişdi. İki həftə ərzində həftədə üç dəfə venadaxili yeridilməsi xəstələrin serumunda interferon beta-1b-nin yığılmaması ilə nəticələndi. İnterferon beta-1b-nin tək və çoxlu venadaxili qəbulundan sonra farmakokinetik parametrlər müqayisə edilə bilər.

Sağlam könüllülərdə hər gün 0,25 mq interferon beta-1b-nin subkutan tətbiqindən sonra bioloji reaksiya markerinin səviyyələri (neopterin, β2-mikroqlobulin, MxA zülalı və immunosupressiv sitokin, IL-10) müalicədən 6-12 saat sonra ilkin səviyyədən əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. ilk interferon beta-1b dozası. Bioloji cavab marker səviyyələri 40 ilə 124 saat arasında pik həddə çatdı və yeddi günlük (168 saat) tədqiqat ərzində ilkin səviyyədən yüksək olaraq qaldı. Serum interferon beta-1b səviyyələri və ya induksiya edilmiş bioloji cavab marker səviyyələri ilə interferon beta-1b-nin MS-də klinik təsirləri arasında əlaqə məlum deyil.

Dərmanlarla qarşılıqlı əlaqə araşdırmaları

İnterferon beta-1b ilə dərman qarşılıqlı təsirinin rəsmi tədqiqatları aparılmamışdır.

QEYRİ KLİNİKİ TOKSİKOLOGİYA

Kanserogenez, Mutagenez, Fertilliyin pozulması

Kanserogenez

İnterferon beta-1b heyvanlarda kanserogen potensialı üçün sınaqdan keçirilməmişdir.

Mutagenez

İnterferon beta-1b genotoksik deyildiin vitrobakterial tərs mutasiya analizi və yain vitroinsan periferik qan lenfositlərində xromosom aberrasiyası təhlili. Siçanların BALBc-3T3 hüceyrələrinin interferon beta-1b ilə müalicəsi, siçanlarda transformasiya tezliyinin artmasına səbəb olmadı.in vitroşiş transformasiya modeli.

Məhsuldarlığın pozulması

Normal dövran edən dişi rezus meymunlara interferon beta-1b (0,33 mq/kq/günə qədər doza) tətbiqi ardıcıl üç aybaşı dövrü ərzində tətbiq edildikdə, nə menstrual tsiklin müddətinə, nə də əlaqəli hormonal profillərə (progesteron və estradiol) aşkar mənfi təsir göstərməmişdir. . Test edilmiş ən yüksək doza bədən səthində (mq/m2) tövsiyə olunan insan dozasının 0,25 mq-dan təxminən 30 dəfə çoxdur.iki) əsas. Məhsuldarlığa və ya reproduktiv fəaliyyətə digər təsirlər potensialı qiymətləndirilməmişdir.

KLİNİK TƏDQİQATLAR

İnterferon beta-1b-nin klinik təsirləri MS olan xəstələrdə dörd randomizə edilmiş, çoxmərkəzli, ikiqat kor, plasebo-nəzarətli tədqiqatda tədqiq edilmişdir (Tədqiqatlar 1, 2, 3 və 4).

Relaps-Remitting MS olan xəstələr

İnterferon beta-1b-nin təkrarlanan MS-də (RRMS) effektivliyi iki il davam edən ikiqat kor, multiklinik, randomizə edilmiş, paralel, plasebo ilə idarə olunan klinik tədqiqatda qiymətləndirilmişdir (Tədqiqat 1). Tədqiqata ambulator olan 18-50 yaş arası MS xəstələri daxil edildi [Kurtzke Genişləndirilmiş Əlillik Vəziyyəti Şkalası (EDSS) ≦ 5.5-bal 5.5 100 metr üçün ambulatordur, əlillik tam gündəlik fəaliyyətləri istisna edir], residivləşən bir klinik kurs nümayiş etdirdi, klinik olaraq müəyyən və/və ya laboratoriya tərəfindən dəstəklənən müəyyən MS üçün Poserin meyarlarına cavab verdi və sınaqdan əvvəlki iki il ərzində əvvəlki ayda kəskinləşmədən ən azı iki kəskinləşmə yaşadı. EDSS balı MS olan xəstələrdə əlilliyin kəmiyyətini müəyyənləşdirmək üsuludur və 0 (normal nevroloji müayinə) ilə 10 (MS səbəbiylə ölüm) arasında dəyişir. Əvvəllər immunosupressant terapiya almış xəstələr istisna edilmişdir.

Kəskinləşmə ən azı 24 saat davam edən yeni klinik əlamətin/simptomun görünüşü və ya əvvəlki əlamətin/simptomun (ən azı 30 gün stabil olan) kliniki pisləşməsi kimi müəyyən edilmişdir.

Tədqiqat üçün seçilmiş xəstələr ya plasebo (N = 123), 0,05 mq interferon beta-1b (N = 125) və ya 0,25 mq interferon beta-1b (N = 124) ilə müalicəyə randomizə ediliblər, hər ikisi də öz-özünə subkutan yolla verilir. gün. Randomize edilmiş 372 xəstəyə əsaslanan nəticə iki ildən sonra qiymətləndirildi.

Üçdən çox 28 günlük kortikosteroid kursuna ehtiyacı olan xəstələr tədqiqatdan çıxarıldı. Kiçik analjeziklər (asetaminofen, kodein), antidepresanlar və oral baklofenə ad libitum icazə verildi, lakin xroniki qeyri-steroid antiinflamatuar dərmanların (NSAID) istifadəsinə icazə verilmədi.

meloksikam və ibuprofeni birlikdə qəbul edə bilərsiniz

İlkin protokolla müəyyən edilmiş nəticə ölçüləri 1) hər xəstəyə düşən kəskinləşmələrin tezliyi və 2) kəskinləşmədən azad olan xəstələrin nisbəti idi. Bir sıra ikinci dərəcəli klinik və maqnit rezonans görüntüləmə (MRT) tədbirləri də tətbiq edilmişdir. Bütün xəstələrə illik T2 MRT müayinəsi aparıldı və bir sahədə 52 xəstədən ibarət alt qrup yeni və ya genişlənən lezyonların qiymətləndirilməsi üçün hər altı həftədən bir MRT-ləri yerinə yetirdi.

Tədqiqatın nəticələri Cədvəl 3-də göstərilmişdir.

Cədvəl 3: İlkin və İkincil Klinik Nəticələrin İkiillik RRMS Tədqiqat Nəticələri (Tədqiqat 1)
Qısaltma: ND, tamamlanmadı.
aKəskinləşmədən 14 xəstə (platsebodan 0, 0,05 mq-dan altı və 0,25 mq-dan səkkiz) altı aylıq müalicəni başa vurmadan tədqiqatdan çıxdı. Bu xəstələr bu analizdən kənarlaşdırılır.
bHər ikisi protokol tərəfindən tələb olunan nəticələr və Funksional Nevroloji Vəziyyət fərdi olaraq təhlil edilməyib, lakin EDSS-in funksiyası kimi daxil edilib.
cEDSS balları 1-10 arasında dəyişir və daha yüksək ballar daha çox əlilliyi əks etdirir.
dScripps nevroloji reytinq balları 0-100 arasında dəyişir, daha kiçik ballar isə daha çox əlilliyi əks etdirir.
Effektivlik Parametrləri Müalicə Qrupları Statistik Müqayisələr p-dəyəri
İlkin Son Nöqtələr Plasebo


(N = 123)
İnterferon beta-1b
0,05 mq
(N = 125)
İnterferon beta-1b
0,25 mq
(N = 124)
Plasebo
vs
0,05 mq
0,05 mq
vs
0,25 mq
Plasebo
vs
0,25 mq
İllik alevlenme dərəcəsi 1.31 1.14 0.9 0.005 0.113 0.0001
Kəskinləşməmiş xəstələrin nisbətia 16% 18% 25% 0.609 0.288 0,094
Xəstə başına alevlenme tezliyi 0a
bir
iki
3
4
> 5
iyirmi%
32%
iyirmi%
on beş%
on beş%
iyirmi bir%
22%
31%
28%
on beş%
7%
16%
29%
39%
17%
14%
9%
8%
0.151 0.077 0.001
İkincil son nöqtələrb
Tədqiqatın ilk şiddətlənməsinə qədər olan orta ayların sayı 5 6 9 0.299 0,097 0.01
İldə orta və ya ağır alevlenmelerin dərəcəsi 0,47 0,29 0.23 0.02 0.257 0.001
Xəstə başına orta və ya ağır alevlenme günlərinin orta sayı 44 33 iyirmi 0.229 0,064 0.001
EDSS balında orta dəyişiklikcson nöqtədə 0.21 0.21 -0,07 0.995 0.108 0.144
Scripps hesabında orta dəyişiklikdson nöqtədə -0,53 -0,5 0.66 0.641 0.051 0.126
Hər alevlenme üçün günlərlə orta müddət 36 33 36 ND ND ND
son nöqtədə orta MRT lezyon sahəsində % dəyişiklik 21,4% 9,8% -0,9% 0,015 0,019 0.0001

Randomize edilmiş 372 RRMS xəstəsindən 72-si (19%) təyin edilmiş müalicələri tam iki il tamamlaya bilməyib.

Tədqiqat 1-də iki il ərzində plasebo qrupunda 48 xəstəxanaya yerləşdirmə ilə müqayisədə 0,25 mq interferon beta-1b ilə müalicə olunan qrupda MS ilə əlaqəli 25 xəstəxanaya yerləşdirmə olmuşdur. Müqayisə üçün, qeyri-MS xəstəxanaya yerləşdirmələr qruplar arasında bərabər paylandı, 0,25 mq interferon beta-1b qrupunda 16 və plasebo qrupunda 15 idi. MS ilə əlaqəli steroid istifadəsinin orta gün sayı 0,25 mq interferon beta-1b qrupunda 41 gün və plasebo qrupunda 55 gün idi (p = 0,004).

Bu işdə xəstələr üçün MRT məlumatları da təhlil edilmişdir. İki ilin sonunda MRT sahəsində müşahidə edilən faiz dəyişikliklərinin tezlik paylanması faizləri bərabər genişlikdə ardıcıl intervallarda qruplaşdırmaqla əldə edilmişdir. Şəkil 1 bu intervalların hər birinə düşən xəstələrin nisbətlərinin histoqramını göstərir. 0,25 mq qrup üçün MRT sahəsində median faiz dəyişməsi -1,1% təşkil etmişdir ki, bu da plasebo qrupu üçün müşahidə edilən 16,5%-dən əhəmiyyətli dərəcədə kiçik idi (p = 0,0001).

Şəkil 1: Tədqiqat 1-də RRMS olan xəstələrdə MRT sahəsindəki dəyişikliklərin paylanması

Tədqiqat 1-də bir yerdə 52 xəstənin tez-tez MRT müayinələrinin (hər altı həftədən bir) qiymətləndirilməsində, yeni və ya genişlənən lezyonlar olan skanların faizi plasebo qrupunda 29% və 0,25 mq müalicə qrupunda 6% olmuşdur (p = 0,006).

İkinci dərəcəli proqressiv MS olan xəstələr

2 və 3-cü tədqiqatlar interferon beta-1b-nin ikincili mütərəqqi MS (SPMS) olan xəstələrdə təsirini qiymətləndirmək üçün çoxmərkəzli, randomizə edilmiş, ikiqat kor, plasebo-nəzarətli sınaqlardır. 2-ci tədqiqat Avropada, 3-cü tədqiqat isə Şimali Amerikada aparılmışdır. Hər iki tədqiqatda ikincili mütərəqqi fazada kliniki olaraq müəyyən edilmiş və ya laboratoriya tərəfindən dəstəklənən MS-i olan və əvvəlki iki il ərzində əlilliyin irəliləməsi (həm 2-ci, həm də 3-cü iş) və ya iki residiv (yalnız Tədqiqat 2) sübutu olan xəstələr daxil edilmişdir. İlkin Kurtzke EDSS balları 3.0 ilə 6.5 arasında dəyişdi. Tədqiqat 2-də olan xəstələr interferon beta-1b 0,25 mq (N = 360) və ya plasebo (N = 358) almaq üçün randomizə edilib. Tədqiqat 3-də xəstələr interferon beta-1b 0,25 mq (N = 317), interferon beta-1b 0,16 mq/m-ə təsadüfi şəkildə təyin olundular.ikibədən səthinin sahəsi (N = 314, orta təyin olunmuş doza 0,3 mq) və ya plasebo (N = 308). Test agentləri üç il ərzində hər gün subkutan olaraq tətbiq edildi.

Əsas nəticə ölçüsü EDSS balında 1,0 bal artım və ya baza EDSS ≧ 6,0 olan xəstələr üçün 0,5 bal artım kimi müəyyən edilən əlilliyin irəliləməsi idi. Tədqiqat 2-də, interferon beta-1b ilə müalicə qrupunda EDSS-də irəliləmə müddəti daha uzun idi (p = 0.005), təxmin edilən illik irəliləmə dərəcələri interferon beta-1b və plasebo qruplarında müvafiq olaraq 16% və 19% təşkil etmişdir. Tədqiqat 3-də, interferon beta-1b sabit dozasında, səth sahəsinə uyğunlaşdırılmış dozada və plasebo qruplarında təxmin edilən illik irəliləyiş nisbətləri 12%, 14% və 12% olmaqla, inkişaf sürətləri müalicə qrupları arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməmişdir. , müvafiq olaraq.

Uyğun olmayan tədqiqat nəticələrini şərh etmək üçün cins, yaş, xəstəlik müddəti, tədqiqata daxil edilməzdən əvvəl klinik xəstəlik fəaliyyəti, ilkin mərhələdə MRT tədbirləri və müalicədən sonra MHİ-də erkən dəyişikliklərə əsaslanan kovariativ və alt qrup təhlilləri daxil olmaqla çoxsaylı təhlillər qiymətləndirilmişdir. Heç bir demoqrafik və ya xəstəliklə əlaqəli faktorlar interferon beta-1b müalicəsinin əlilliyin ləngimiş inkişafı ilə proqnozlaşdırılan şəkildə əlaqəli olduğu xəstə alt qrupunu müəyyən etməyə imkan vermədi.

Tədqiqat 1 kimi 2 və 3-cü tədqiqatlarda interferon beta-1b ilə müalicə ilə bağlı residivlərin tezliyində statistik əhəmiyyətli azalma nümayiş etdirilmişdir. 2-ci tədqiqatda interferon beta-1b və plasebo qruplarında orta illik residiv nisbətləri müvafiq olaraq 0,42 və 0,63 olmuşdur (p.<0.001). In Study 3, the mean annual relapse rates were 0.16, 0.20, and 0.28, for the fixed dose, surface area-adjusted dose, and placebo groups, respectively (p < 0.02).

Həm Tədqiqat 2, həm də Tədqiqat 3-də MRT-nin son nöqtələri plasebo qrupu ilə müqayisədə interferon beta-1b qruplarında olan xəstələrdə T2 MRT lezyon sahəsində daha kiçik artımlar və aktiv MRT lezyonlarının sayının azaldığını göstərdi.

Beyin MRT-də İzolyasiya olunmuş Demiyelinizə Hadisəsi və Tipik MS Lezyonları olan xəstələr

Tədqiqat 4-də, bu yaxınlarda (60 gün ərzində) təcrid olunmuş demiyelinləşdirici hadisə keçirmiş və beyin MRT-də MS üçün xarakterik zədələri olan 468 xəstə ya 0,25 mq interferon beta-1b (N = 292) və ya plasebo (N) qəbul etmək üçün randomizə edilmişdir. = 176) subkutan olaraq hər gün (nisbət 5:3). Əsas nəticə ölçüsü, ən azı iki fərqli anatomik bölgənin iştirakı ilə ikinci kəskinləşmənin inkişafı üçün vaxt idi. İkincil nəticələr, yeni aktiv lezyonların məcmu sayı və T2 lezyonunun həcmində mütləq dəyişiklik daxil olmaqla, beyin MRT ölçüləri idi. Xəstələr iki ilə qədər və ya əsas son nöqtəni yerinə yetirənə qədər izlənildi. İnterferon beta-1b qəbul edənlərin səkkiz faizi və plasebo qəbul edənlərin 6 faizi ikinci alevlenmenin inkişafı istisna olmaqla, tədqiqatdan imtina etdi. İnterferon beta-1b ilə müalicə olunan xəstələrdə plasebo ilə müalicə olunan xəstələrlə müqayisədə ikinci kəskinləşmənin inkişafı üçün vaxt əhəmiyyətli dərəcədə gecikmişdir (p.<0.0001). The Kaplan-Meier estimates of the percentage of patients developing an exacerbation within 24 months were 45% in the placebo group and 28% of the interferon beta-1b group (Figure 2). The risk for developing a second exacerbation in the interferon beta-1b group was 53% of the risk in the placebo group (Hazard ratio = 0.53; 95% confidence interval 0.39 to 0.73).

Şəkil 2: Tədqiqat 4*-də Beyin MRT-də tipik MS lezyonları olan təcrid olunmuş demiyelinizəedici hadisəsi olan xəstələrdə zamanla ikinci kəskinləşmənin başlanğıcı*

*Kaplan-Meier Metodologiyası

Tədqiqat 4-də interferon beta-1b ilə müalicə olunan xəstələr tədqiqat zamanı daha az sayda yeni aktiv lezyon nümayiş etdirdilər. Tədqiqat zamanı T2 lezyonunun həcmində mütləq dəyişiklikdə interferon beta-1b və plasebo arasında əhəmiyyətli fərq müşahidə edilmədi.

NECƏ TƏQDİM OLUNUR/SAXLAMA VƏ İŞLƏMƏ

Necə verilir

Enjeksiyon üçün Extavia (interferon beta-1b) şəffaf şüşə, bir dozalı flakonda (3 ml tutumlu) ağdan tünd ağ rəngə qədər liyofilləşdirilmiş toz şəklində verilir. Hər kartonda 15 blister vahidi var: NDC 0078-0569-12.

Hər bir blister vahidi var:

 • Tərkibində 0,3 mq Extavia (interferon beta-1b) olan tək dozalı flakon
 • 1,2 ml seyreltici (0,54% natrium xlorid məhlulu, USP) olan əvvəlcədən doldurulmuş birdəfəlik şpris. Əvvəlcədən doldurulmuş şprisin rezin qapağında təbii rezin lateks var.
 • 27 kalibrli iynə ilə flakon adapteri
 • 2 spirt hazırlayıcı yastiqciq

Sabitlik və Saxlama

Extavia və seyreltici yalnız birdəfəlik istifadə üçündür. İstifadə edilməmiş hissələri atın. Hazırlanmış məhsulun tərkibində konservant yoxdur. Extavia flakonlarını otaq temperaturunda 20°C-dən 25°C-dək (68°F - 77°F) saxlayın. 3 aya qədər 15°C ilə 30°C (59°F və 86°F) arasında ekskursiyalara icazə verilir [USP Nəzarət Edilən Otaq Temperaturuna baxın]. Hazırlandıqdan sonra, dərhal istifadə edilmədikdə, hazırlanmış məhlulu soyuducuya qoyun və üç saat ərzində istifadə edin.Dondurmayın.

XƏSTƏ MƏSLƏHƏT MƏLUMATI

Xəstəyə FDA tərəfindən təsdiqlənmiş xəstə etiketini oxumağı tövsiyə edin (Dərman Təlimatları və İstifadə Təlimatları).

Öz-özünə inyeksiya texnikası və prosedurları haqqında təlimat

Extavia-nın bərpası və özünə inyeksiya üsulları, o cümlədən Extavia Dərman Təlimatını diqqətlə nəzərdən keçirmək üçün müvafiq təlimat təqdim edin. Extavia tətbiq edərkən xəstələrə aseptik texnikadan istifadə etməyi öyrədin.

Xəstələrə iynə və ya şprisləri təkrar istifadə etməməyi deyin və xəstələrə təhlükəsiz utilizasiya prosedurlarını öyrədin. Nekroz və ya lokal infeksiya da daxil olmaqla ağır inyeksiya yerində reaksiyaların ehtimalını minimuma endirmək üçün xəstələrə hər bir doza ilə enjeksiyon sahələrinin fırlanmasının vacibliyi barədə məlumat verin.(Dərman Təlimatına baxın).

Qaraciyərin zədələnməsi

Xəstələrə Extavia-nın istifadəsi zamanı ağır qaraciyər zədələnməsi, o cümlədən qaraciyər çatışmazlığı halları barədə məlumat verin.

Xəstələri qaraciyər disfunksiyasının simptomları barədə məlumatlandırın və xəstələrə bu barədə dərhal tibb xidmətinə məlumat vermələrini tapşırın.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.1)-ə baxın].

Anafilaksi və digər allergik reaksiyalar

Allergik reaksiyalar və anafilaksi simptomları barədə xəstələrə məlumat verin və xəstələrə bu simptomlar baş verdikdə dərhal tibbi yardım axtarmağı tapşırın. Lateksə həssas xəstələrə əvvəlcədən doldurulmuş seyreltici şprisin çıxarıla bilən rezin qapağında təbii rezin lateks olduğunu bildirin.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.2)-ə baxın].

Depressiya və İntihar

Xəstələrə Extavia-nın istifadəsi zamanı depressiya və intihar düşüncələrinin olması barədə məlumat verin. Xəstələri depressiya və ya intihar düşüncəsi əlamətləri barədə məlumatlandırın və xəstələrə bu barədə dərhal tibb xidmətinə məlumat vermələrini tapşırın.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.3)-ə baxın].

Konjestif Ürək Çatışmazlığı

Xəstələrə məlumat verin ki, Extavia istifadə edən xəstələrdə əvvəllər mövcud olan ürək çatışmazlığının pisləşməsi müşahidə olunub.

Xəstələrə ürək vəziyyətinin pisləşməsi əlamətləri barədə məlumat verin və xəstələrə bu barədə dərhal tibb xidmətinə məlumat vermələrini tapşırın[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.4)-ə baxın].

Enjeksiyon yerinin nekrozu və reaksiyaları

Xəstələrə Extavia ilə müalicə olunan əksər xəstələrdə inyeksiya yerində reaksiyaların baş verdiyini və inyeksiya yerində nekrozu bir və ya bir neçə yerdə baş verə biləcəyi barədə məlumat verin. Xəstələrə Extavia terapiyasını davam etdirməzdən əvvəl dəridə mavi-qara rəngin dəyişməsi, şişkinlik və ya inyeksiya yerindən mayenin axması ilə əlaqəli ola biləcək hər hansı qırılma barədə dərhal məlumat verməyi tapşırın.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.5)-ə baxın].

Qripə bənzər simptomlar kompleksi

Xəstələrə Extavia ilə müalicənin başlanmasından sonra qripə bənzər simptomların tez-tez baş verdiyini və müalicə günlərində analjeziklərin və/və ya antipiretiklərin eyni vaxtda istifadəsinin Extavia istifadəsi ilə bağlı qripə bənzər simptomların yaxşılaşmasına kömək edə biləcəyi barədə məlumat verin.[bax: Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.8), Doza və İdarəetmə (2.4)].

Tutmalar

Xəstələrə nöbetlər barədə dərhal tibb xidmətinə məlumat vermələrini tapşırın[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.9)-a baxın].

Dərman səbəb olan lupus eritematosus

Xəstələrə məlumat verin ki, Extavia-nın istifadəsi zamanı dərmanla törədilən lupus eritematozus haqqında məlumat verilib. Xəstələri səpgi, üzündəki dərinin qızartı, oynaq ağrısı, qızdırma və halsızlıq əlamətləri barədə məlumatlandırın və xəstələrə dərhal həkimə məlumat vermələrini tapşırın.[Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri (5.10)-a baxın].

Hamiləlik

sulfametoksazol trimetoprim yan təsirləri

Xəstələrə hamilə olduqları və ya hamilə qalmağı planlaşdırdıqları təqdirdə həkimə məlumat vermələrini tövsiyə edin[Xüsusi populyasiyalarda istifadəyə baxın (8.1)].

İstehsalçı:
Novartis Pharmaceuticals Corporation
Şərqi Hannover, Nyu-Cersi 07936
ABŞ Lisenziyası № 1244

© Novartis

T2020-134

Bu Dərman Təlimatları ABŞ Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Yenidən işlənmiş: Oktyabr 2020
Dərman təlimatı
Extavia
(ex tā vee uh)

interferon beta-1b
(in-ter-feer-on beta-one-be)
inyeksiya üçün, subkutan istifadə üçün
Extavia qəbul etməyə başlamazdan əvvəl və hər dəfə doldurduğunuz zaman bu Dərman Təlimatını oxuyun. Yeni məlumatlar ola bilər. Bu məlumat sizin sağlamlıq vəziyyətiniz və ya müalicəniz haqqında həkiminizlə danışmağın yerini tutmur.
Extavia haqqında bilməli olduğum ən vacib məlumat hansıdır?
Extavia ciddi yan təsirlərə səbəb ola bilər, o cümlədən:

• qaraciyər problemləri, o cümlədən qaraciyər çatışmazlığı.Qaraciyər problemlərinin simptomları aşağıdakıları əhatə edə bilər:

• gözlərinizin saralması
• qripə bənzər simptomlar
• qaşınan dəri
• ürəkbulanma və ya qusma
• çox yorğun hiss etmək
• asanlıqla göyərmə və ya qanaxma problemləri
Extavia qəbul edərkən həkiminiz bu problemləri yoxlamaq üçün qan testləri aparacaq.

• ciddi allergik reaksiyalar.Ciddi allergik reaksiyalar tez baş verə bilər və ilk Extavia dozasından sonra və ya siz Extavia-nı dəfələrlə qəbul etdikdən sonra baş verə bilər. Simptomlara aşağıdakılar daxil ola bilər: nəfəs alma və ya udma çətinliyi və ya ağızın və ya dilin şişməsi, səpgi, qaşınma və ya dəri qabarması
• depressiya və ya intihar düşüncələri.Aşağıdakı simptomlardan hər hansı biri varsa, xüsusən də onlar yenidirsə, daha pisdirsə və ya sizi narahat edirsə, dərhal həkiminizə zəng edin:

• intihar və ya ölüm haqqında düşüncələr
• yuxu problemi (yuxusuzluq)
• varsanılar
• yeni və ya daha pis depressiya
• aqressiv davranmaq, qəzəbli olmaq və ya zorakılıq etmək
• davranış və ya əhval-ruhiyyədə digər qeyri-adi dəyişikliklər
• yeni və ya daha pis narahatlıq
• təhlükəli impulslarla hərəkət edən
Extavia nədir?
Extavia, dağınıq sklerozun (MS) residiv formalarını müalicə etmək üçün istifadə edilən reçeteli dərmandır, o cümlədən böyüklərdə klinik cəhətdən təcrid olunmuş sindrom, residivləşən xəstəlik və aktiv ikincili mütərəqqi xəstəlik daxildir. Extavia bədəndə istehsal olunan müəyyən interferon zülallarına bənzəyir. Extavia-nın uşaqlarda təhlükəsiz və effektiv olub olmadığı məlum deyil.
Kim Extavia almamalıdır?
Əgər varsa Extavia qəbul etməyin
interferon beta-1b, digər interferon beta, insan albumin və ya mannitola qarşı allergikdir. Extavia-da olan inqrediyentlərin tam siyahısı üçün bu vərəqin sonuna baxın.
Extavia qəbul etməzdən əvvəl tibb işçisimə nə deməliyəm?
Extavia-nı qəbul etməzdən əvvəl aşağıdakı hallarda həkiminizə məlumat verin:
 • depressiya (batmaq hissi və ya kədər), narahatlıq (narahatlıq, əsəbi və ya səbəbsiz qorxu hissi) və ya yatmaqda çətinlik çəkmiş və ya keçmişdir
 • qaraciyər problemləri var və ya olub
 • asanlıqla qanaxma və ya göyərmə, aşağı qırmızı qan hüceyrələri (anemiya) və ya aşağı ağ qan hüceyrələri kimi qan problemləri var və ya olub
 • nöbetləri var və ya keçirmişdir
 • ürək problemləri var və ya olub
 • rezin və ya lateksə qarşı allergik reaksiya var və ya olub. Seyreltici əvvəlcədən doldurulmuş şprisin rezin qapağında təbii rezin lateks var.
 • hamilədirlər və ya hamilə qalmağı planlaşdırırlar.
 • ana südü ilə qidalanırlar və ya əmizdirməyi planlaşdırırlar. Extavia-nın ana südünüzə keçib-keçmədiyi məlum deyil.

Qəbul etdiyiniz bütün dərmanlar barədə həkiminizə məlumat verin,o cümlədən reseptlə və reseptsiz dərmanlar, vitaminlər və bitki mənşəli əlavələr.

Qəbul etdiyiniz dərmanları bilin. Yeni bir dərman aldığınız zaman tibb işçinizi və əczaçınızı göstərmək üçün onların siyahısını saxlayın.

Extavianı necə qəbul etməliyəm?
 • Extavia-dan necə istifadə etmək barədə tam məlumat üçün bu Dərman Təlimatının sonundakı İstifadə Təlimatlarına baxın.
 • Extavia hər gün dəriniz altına enjeksiyonla (dərialtı inyeksiya) verilir.
 • Extavia-nı həkiminizin sizə dediyi kimi qəbul edin.
 • Əgər tibb işçiniz sizin və ya başqasının sizə iynə vura biləcəyini düşünürsə, o zaman siz və ya digər şəxs tibb işçiniz tərəfindən iynənin necə vurulacağı ilə bağlı təlim keçməlisiniz.
 • Siz və ya hər ikiniz dozanızı necə hazırlamaq və inyeksiya etmək lazım olduğunu başa düşməyincə və özünüzə iynə vurmağa çalışmayın.
 • Siz Extavia qəbul etməyə ilk dəfə başladığınız zaman daha aşağı dozaya başlaya bilərsiniz. Həkiminiz sizə Extavia-nın hansı dozasını istifadə edəcəyinizi söyləyəcək.
 • Sizin həkiminiz Extavia dozanızı dəyişə bilər. Həkiminizlə danışmadan dozanızı dəyişməməlisiniz.
 • Əgər bir dozanı əldən vermişsinizsə, onu xatırlayan və ya qəbul edə bildiyiniz anda növbəti dozanı qəbul etməlisiniz. Növbəti inyeksiyanız bu dozadan təxminən 48 saat (2 gün) sonra aparılmalıdır. Ardıcıl 2 gün Extavia qəbul etməyin. Təsadüfən təyin etdiyiniz dozadan artıq qəbul etsəniz və ya onu ardıcıl 2 gün qəbul etsəniz, dərhal tibb xidmətinizə müraciət edin.
 • Hər bir inyeksiya üçün həmişə yeni, açılmamış Extavia flakonundan və əvvəlcədən doldurulmuş seyreltici şprisdən istifadə edin.İstifadə edilməmiş dərmanı atın.etməhər hansı flakon, şpris və ya iynələri təkrar istifadə edin.
 • Hər dəfə Extavia inyeksiya etdikdə inyeksiya yerini dəyişdirməyiniz vacibdir. Bu, Extavia inyeksiya etdiyiniz yerdə ciddi dəri reaksiyası riskini azaldacaq. Dərinin ağrılı, qızarmış, yoluxmuş və ya digər problemləri olan nahiyəsinə Extavia inyeksiyasından çəkinin.
Extavia-nın mümkün yan təsirləri hansılardır?
Extavia ciddi yan təsirlərə səbəb ola bilər. Əgər sizdə Extavia-nın ciddi yan təsirlərindən hər hansı biri varsa, o cümlədən, dərhal tibb xidmətinizə müraciət edin:
 • Baxın Extavia haqqında bilməli olduğum ən vacib məlumat hansıdır?
 • ürək problemləri.Extavia ürək problemlərini, o cümlədən konjestif ürək çatışmazlığını pisləşdirə bilər. Ürək problemlərinin simptomları aşağıdakıları əhatə edə bilər:
• topuqların şişməsi
• döş qəfəsində sıxılma
• nəfəs darlığı
• gecə sidiyə ehtiyacın artması
• məşq etmək qabiliyyətinin azalması
• çarpayıda düz uzana bilməmək
• sürətli ürək döyüntüsü

• Enjeksiyon yerində problemlər.Ciddi dəri reaksiyaları bəzi insanlarda, o cümlədən dərinin və dərinin altındakı toxumanın ciddi zədələnmiş sahələri (nekroz) baş verə bilər. Bu reaksiyalar Extavia inyeksiya etdiyiniz hər yerdə baş verə bilər. Enjeksiyon yerindəki problemlərin simptomları arasında enjeksiyon yerində şişlik, qızartı və ya ağrı, inyeksiya yerindən mayenin axması, dərinizdəki qırıqlar və ya dərinin mavi-qara rənginin dəyişməsi ola bilər.
• qripə bənzər simptomlar.Extavia qripə bənzər simptomlara səbəb ola bilər, o cümlədən:

• hərarət • üşümə • yorğunluq • tərləmə • ilk istifadə etdiyiniz zaman əzələ ağrıları
Bu simptomlar zamanla azala bilər. Extavia istifadə etdiyiniz günlərdə qızdırma və ağrı kəsici dərmanlar qəbul etmək bu simptomları azaltmağa kömək edə bilər.

• qıcolmalar.Bəzi insanlar Extavia qəbul edərkən tutma keçirmişlər, o cümlədən əvvəllər heç vaxt qıcolma keçirməmiş insanlar. Tutmaların onların MS, Extavia və ya hər ikisinin kombinasiyası ilə əlaqəli olub olmadığı məlum deyil. Extavia qəbul etdikdən sonra qıcolma keçirsəniz, dərhal həkiminizə zəng edin.

Extavia-nın ən çox görülən yan təsirlərinə aşağıdakılar daxildir:

• aşağı ağ qan hüceyrələrinin sayı
• əzələ gərginliyiniz artır
• yuxu problemləri
• qaraciyər fermentlərinizi artırır
• ağrı
• mədə ağrısı
• Baş ağrısı
• səfeh
• zəiflik
Sizi narahat edən və ya keçməyən hər hansı bir yan təsiriniz varsa, həkiminizə məlumat verin.
Bunlar Extavia-nın bütün mümkün yan təsirləri deyil. Əlavə məlumat üçün tibb işçinizdən və ya əczaçıdan soruşun.
Yan təsirlər barədə tibbi məsləhət almaq üçün həkiminizə müraciət edin. Yan təsirləri 1-800-FDA-1088-də FDA-ya bildirə bilərsiniz.
Extavia-nı necə saxlamalıyam?
 • Qarışdırmazdan əvvəl Extavia-nı otaq temperaturunda 68°F ilə 77°F (20°C ilə 25°C arasında) arasında saxlayın.
 • Qarışdırmazdan əvvəl Extavia 59°F və 86°F (15°C və 30°C) arasında 3 aya qədər saxlanıla bilər.
 • Qarışdırdıqdan sonra Extavia-nı istifadə etməzdən əvvəl 3 saata qədər soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Soyuducuda olsa belə, Extavia qarışdırıldıqdan sonra 3 saat ərzində istifadə edilməlidir.
 • Dondurmayın.

Extavia və bütün dərmanları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Extavia-nın təhlükəsiz və effektiv istifadəsi haqqında ümumi məlumat.
Dərmanlar bəzən Dərman Təlimatında sadalananlardan başqa məqsədlər üçün təyin edilir. Extavia-nı təyin olunmadığı bir vəziyyət üçün istifadə etməyin. Extavia-nı başqa insanlara, hətta sizinlə eyni simptomlara malik olsalar belə, verməyin. Onlara zərər verə bilər.
Bu Dərman Təlimatları Extavia haqqında ən vacib məlumatları ümumiləşdirir. Əlavə məlumat istəyirsinizsə, səhiyyə təminatçınızla danışın. Extavia haqqında sağlamlıq mütəxəssisləri üçün yazılmış məlumat üçün əczaçı və ya tibb işçinizdən soruşa bilərsiniz.
Əlavə məlumat üçün www.Extavia.com saytına daxil olun və ya 1-888-669-6682 nömrəli Extavia-nın pulsuz tibbi məlumat xəttinə zəng edin.
Extavia-da hansı maddələr var?
Aktiv inqrediyent:interferon beta-1b
Aktiv olmayan maddələr:albumin (insan), mannitol
Seyrelticinin tərkibində natrium xlorid məhlulu var.

İstehsalçı:
Novartis Pharmaceuticals Corporation
Şərqi Hannover, Nyu-Cersi 07936
ABŞ Lisenziyası № 1244

T2020-135

Extavia (interferon beta-1b) Xəstə İstifadə Təlimatları

Əgər həkiminiz sizin və ya ona qulluqçunuzun Extavia inyeksiyalarınızı evdə edə biləcəyinə qərar verərsə, həkiminiz və ya tibb bacınız sizə Extavia preparatını hazırlamaq və inyeksiya etmək üçün düzgün yol barədə göstəriş verməlidir. İnfeksiya riskinizi azaltmaq üçün Extavia hazırlamaq və inyeksiya etmək üçün həkiminizin və ya tibb bacınızın sizinlə müzakirə etdiyi texnikaya əməl etməyiniz vacibdir. Həkiminiz və ya tibb bacınız sizə iynələri hazırlamaq və vermək üçün düzgün üsul göstərməyincə, Extavia-nı özünüzə inyeksiya etməyə çalışmayın.

Bu təlimatları oxumaq, anlamaq və əməl etmək sizin üçün vacibdir. Əgər sizdə və ya baxıcınızda Extavianın düzgün hazırlanması və ya inyeksiyası ilə bağlı hər hansı sualınız olarsa, həkiminizə zəng edin.

Əhəmiyyətli təhlükəsizlik məlumatları

 • Seyreltici ilə əvvəlcədən doldurulmuş şprisdəki rezin qapaq təbii rezin lateksdən hazırlanmışdır. Rezin və ya lateksə alerjiniz varsa, həkiminizə deyin.
 • Tərkibində Extavia olan blister paketi başqalarının ona müdaxilə edə biləcəyi yerdə qoymayın.
 • Extavia olan blister paketi uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
 • İstifadəyə hazır olana qədər blister paketini açmayın və ya əşyalardan heç birini çıxarmayın.
 • Flakonun üzərindəki möhür qırılıbsa, Extavia-dan istifadə etməyin. Əgər möhür qırılıbsa, məhsul sizin istifadəniz üçün təhlükəsiz olmaya bilər.
 • Blister qablaşdırma etiketində və ya qutuda göstərilən son istifadə tarixindən sonra Extavia-dan istifadə etməyin (Şəkil 1). Müddəti bitibsə, bütün paketi aptekə qaytarın.

Şəkil 1

 • Blister qablaşdırmada olan əşyaların heç birini bir dəfədən artıq istifadə etməyin. Bu vərəqənin sonundakı “İstifadə olunmuş şprisləri, iynələri və flakonları atın” bölməsinə baxın. Hər hansı açıq və istifadə olunmamış dərmanı atın.

Təchizatlarınızı toplayın.

Extavia inyeksiyanızı verməyə hazırlaşmaq üçün sizə aşağıdakı ləvazimatlar lazımdır:

 • Aşağıdakı maddələrdən ibarət blister paket (Şəkil 2)
  • bir flakon Extavia
  • əvvəlcədən doldurulmuş seyreltici şpris (0,54% natrium xlorid məhlulu)
  • 27 kalibrli iynə ilə flakon adapteri (öz qabında)
  • iki (2) spirtli salfet

Şəkil 2

 • quru pambıq top və cuna
 • iti alətlər üçün konteyner (Şəkil 3). İstifadə olunmuş şprisləri, iynələri və flakonları atın bölməsinə baxın.

Şəkil 3

Öz-özünə inyeksiya üçün hazırlayın

 1. Əllərinizi sabun və su ilə yaxşıca yuyun.
 2. Etiketi soyaraq blister paketini açın və bütün əşyaları çıxarın. Flakonun adapterini ehtiva edən blister paketin möhürləndiyinə əmin olun. Seyreltici şprisdəki rezin qapağın möhkəm bağlandığından əmin olun.
 3. Blister paketini çevirin və flakonu quyuya (flakonun saxlayıcısı) yerləşdirin və əvvəlcədən doldurulmuş şprisi U-şəkilli çuxura qoyun (Şəkil 4).

Şəkil 4

Extavia-nı qarışdırın

4. Extavia flakonunu quyudan çıxarın və qapağı flakondan çıxarın (Şəkil 5).

Şəkil 5

5. Flakonu yenidən flakon saxlayıcısına qoyun.

6. Flakonun üst hissəsini təmizləmək üçün spirt salfetindən istifadə edin (Şəkil 6). Yalnız bir istiqamətdə silin.

Şəkil 6

7. Aşağıdakı 9-cu addıma qədər spirt salfetini flakonun üstündə saxlayın.

8. İçərisində flakon adapteri olan qabın etiketini çıxarın, lakin flakon adapterini çıxarmayın. Flakonun adapteri sterildir, ona görə də ona toxunmayın.

9. Flakonun yuxarı hissəsindən spirt salfetini çıxarın. Flakonun adapterini saxlayan qabı götürün. Flakonun adapterini içəridə saxlayaraq qabı çevirin. Adapteri flakonun üstünə qoyun. Adapteri flakonun rezin üst hissəsini deşənə və yerinə oturana qədər aşağı itələyin (Şəkil 7). Konteyneri flakon adapterindən qaldırın.

Şəkil 7

10. Dönmə və çəkmə hərəkətindən istifadə edərək əvvəlcədən doldurulmuş şprisdən rezin qapağı çıxarın (Şəkil 8). Rezin qapağı atın.

Şəkil 8

11. Flakonu tutaraq flakonu flakondan çıxarın. Flakonun adapterinin heç bir hissəsinə toxunmayın. Ehtiyatlı olun ki, flakon adapterini flakonun yuxarı hissəsindən çəkməyin.

12. Əvvəlcədən doldurulmuş seyreltici şprisi saat əqrəbi istiqamətində çevirərək flakon adapterinə qoşun və diqqətlə sıxın (Şəkil 9).

Şəkil 9

13. Əvvəlcədən doldurulmuş şprisin pistonunu yavaş-yavaş içəriyə doğru itələyin. Bu, şprisdən bütün mayeni flakona itələyəcək (Şəkil 10). Extavia-nı şprisdəki maye ilə qarışdırarkən pistonu tutmağa davam edin. Pistonu içəridə saxlamasanız, buraxdıqdan sonra o, əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilər.

Şəkil 10

14. Ağ tozu (Extavia) tamamilə həll etmək üçün flakonu yumşaq bir şəkildə çevirin.silkələmə.Sarsıntı və hətta yumşaq qarışdırmaq dərmanın köpüklənməsinə səbəb ola bilər. Köpük varsa, köpük çökənə qədər flakon otursun.

15. Toz həll edildikdən sonra flakondakı məhlula diqqətlə baxın. Əgər məhlul şəffaf və ya rəngsiz deyilsə və ya tərkibində hissəciklər varsa istifadə etməyin.

Enjeksiyon Extavia-nı qarışdırdıqdan və məhlulda hər hansı bir köpüyü çökdürdükdən dərhal sonra aparılmalıdır. Əgər özünüzə iynə vurmazdan əvvəl hər hansı səbəbdən gözləməlisinizsə, dərmanı qarışdırdıqdan sonra soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Ancaq üç saat ərzində istifadə etməlisiniz.

16. Baş barmağınız hələ də pistonu itələyərək, şprisi və flakonu çevirin ki, flakon yuxarıda olsun (Şəkil 11).

17. Flakonun bütün tərkibini şprisə çıxarmaq üçün pistonu yavaş-yavaş geri çəkin.

benadril və klaritin qəbul edə bilərəmmi?

Şəkil 11

18. Şprisi elə çevirin ki, iynə ucu yuxarıya baxsın. Şprisin kənarına barmaqlarınızla vuraraq hava qabarcıqlarını çıxarın (Şəkil 12). Pistonu yavaş-yavaş şprisdəki 1 ml işarəyə və ya həkiminizin təyin etdiyi Extavia miqdarına uyğun gələn işarəyə qədər itələyin. Həddindən artıq məhlul yenidən flakona daxil olarsa, 16-cı addıma qayıdın.

Şəkil 12

19. Flakonun adapterini bükərək flakon adapterini və flakonu şprisdən çıxarın (Şəkil 13).

Şəkil 13

Enjeksiyon yerini seçin

 • Extavia dərinin altına və dəri ilə əzələlər arasında olan yağ təbəqəsinə (dərialtı toxuma) yeridilir. Enjeksiyon üçün ən yaxşı yerlər dərinin boş və yumşaq olduğu və oynaqlardan, sinirlərdən və sümüklərdən uzaq olduğu yerlərdir.etməgöbək (göbək) və ya belin yaxınlığındakı bölgədən istifadə edin. Əgər çox arıqsınızsa, inyeksiya üçün yalnız bud və ya qolun xarici səthindən istifadə edin.
 • Hər dəfə özünüzə iynə vurduqda fərqli sayt seçin. Şəkil 14 inyeksiyaların aparılması üçün müxtəlif sahələri göstərir.etməard-arda iki enjeksiyon üçün eyni bölgəyə enjekte edin. Enjeksiyon yerlərinizi dəyişdirdiyinizə (döndürməyinizə) əmin olmaq üçün inyeksiyalarınızı qeyd edin. Əgər çatmağınız çətin olan saytlar varsa, sizə iynə vurmağı öyrətmiş birindən xahiş edə bilərsiniz.

Şəkil 14

 • Dərinin qızarmış, göyərmiş, yoluxmuş və ya qaşınmış, sınıqları açılmış və ya topaqlar, qabar və ya ağrı olan yerə Extavia yeritməyin. Burada qeyd olunanlara bənzər dəri xəstəlikləri və ya iynə vurulduğunuz hər hansı digər qeyri-adi görünən yerlər aşkar edərsinizsə, həkiminizə bildirin.

Extavia inyeksiyası

20. Dairəvi hərəkətlərdən istifadə edərək, inyeksiya yerindən başlayaraq xaricə doğru hərəkət edərək, enjeksiyon yerini spirt salfetlə təmizləyin (Şəkil 15). Dəri sahəsini hava ilə qurutun.

Şəkil 15

21. Qapağı iynədən çıxarın (Şəkil 16).

Şəkil 16

22. Digər əlin baş barmağı və şəhadət barmağı ilə ətrafdakı dərini yumşaq bir şəkildə sıxın (Şəkil 17). İğneyi cəld, dart kimi hərəkətlə 90˚ bucaq altında düz yuxarı və aşağı dərinizə daxil edin.

Şəkil 17

23. İğnə dərinizdə olduqdan sonra yavaş-yavaş pistonu geri çəkin. Şprisdə qan görünürsə, bu, qan damarına girdiyiniz deməkdir. Extavia inyeksiya etməyin. İğneyi geri çəkin. Şprisi və iynəni deşilməyən qabınıza atın. Bu inyeksiya üçün istifadə etdiyiniz eyni şprisdən və ya digər vəsaitlərdən istifadə etməyin. Yeni blister paketindən istifadə edərək dozanızı hazırlamaq üçün yuxarıdakı addımları təkrarlayın. Yeni inyeksiya yeri seçin və təmizləyin.

24. Şprisdə qan görünmürsə, şpris boş olana qədər pistonu yavaş-yavaş içəri itələyin (Şəkil 18). İğneyi dəridən çıxarın; sonra inyeksiya yerinə quru pambıq və ya cuna yastığı qoyun. Enjeksiyon yerini quru pambıq çubuq və ya doka ilə bir neçə dəqiqə yumşaq bir şəkildə masaj edin. Şprisi deşilməz tullantı qabına atın.

Şəkil 18

İstifadə olunmuş şprisləri, iynələri və flakonları atın

 • İğnənin zədələnməsinin və infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün iynəni yenidən bağlamağa çalışmayın.
 • İstifadə olunmuş iynələri, şprisləri və flakonları bağlana bilən, deşməyə davamlı konteynerə qoyun. Siz iti qabdan (qırmızı biotəhlükə qabı kimi), sərt plastik qabdan (məsələn, yuyucu vasitə şüşəsi kimi) və ya metal qabdan (boş qəhvə qabı kimi) istifadə edə bilərsiniz. Şüşə və ya şəffaf plastik qablardan istifadə etməyin. Konteyneri atmaq (tutmaq) üçün düzgün şəkildə təlimat almaq üçün həkiminizdən soruşun. İstifadə olunmuş iynələri və şprisləri necə atmağınızla bağlı dövlət və yerli qanunlar ola bilər.
 • İşlənmiş iynələri, şprisləri və ya flakonları məişət zibil qutusuna atmayın və ya təkrar emal etməyin.
 • İstifadə edilməmiş dərmanı atın. İstifadə olunmamış Extavia-nı gələcək doza üçün saxlamayın.
 • Extavia-nın utilizasiya qabını, iynələri, şprisləri və flakonlarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

İstehsalçı:
Novartis Pharmaceuticals Corporation
Şərqi Hannover, NJ 07936
ABŞ Lisenziyası № 1244

Bu İstifadə Təlimatı ABŞ Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Avqust 2019

© Novartis

T2019-96

ƏSAS EKRAN PANELİ

NDC 0078-0569-12 NOVARTIS

Extavia®

(interferon beta-1b)

Hər flakon üçün 0,3 mq

Dərialtı istifadə üçün yalnız Rx

Hər bir xəstəyə əlavə olunmuş Dərman Təlimatını paylayın.

Hər bir blister paketə daxildir:

 • bir 1,2 ml əvvəlcədən doldurulmuş birdəfəlik natrium xlorid 0,54% həll seyreltici şpris
 • Tərkibində Extavia-nın hazırlanması üçün bir dozalı flakon
 • 27 guajlı iynə ilə bir flakon adapteri
 • iki spirt hazırlayıcı yastiqciq

Bu istifadə vahidi qabına tökün. 15 ədəd tək dozalı blister paket

Extavia
interferon beta-1b dəsti
Məhsul haqqında məlumat
Məhsulun növü İNSAN DƏRMAN ETİKETİ Məhsul Kodu (Mənbə) NDC: 0078-0569
Qablaşdırma
# Maddə kodu Paket təsviri
bir MDM: 0078-0569-12 1 KARTONDA 15 BLISTER PAKET
bir MDM: 0078-0569-61 1 BLİSTER PAKETdə 1 DET
Hissələrin sayı
Hissə # Paket Miqdarı Ümumi Məhsul Miqdarı
1-ci hissə 1 flakon, birdəfəlik istifadə 3 ml
2-ci hissə 1 Şpris 1,2 ml
2-ci hissənin 1-ci hissəsi
Extavia
interferon beta 1b inyeksiya, toz, liyofilləşdirilmiş, məhlul üçün
Məhsul haqqında məlumat
İdarəetmə marşrutu Dərialtı DEA Cədvəli
Aktiv tərkib/aktiv hissə
Tərkib Adı Gücün əsası Güc
İNTERFERON BETA-1B (INTERFERON BETA-1B) İNTERFERON BETA-1B 1,0 ml-də 0,25 mq
Qeyri-aktiv Tərkibi
Tərkib Adı Güc
ALBUMİN İNSAN 1,0 ml-də 15 mq
MANNITOL 1,0 ml-də 15 mq
Qablaşdırma
# Maddə kodu Paket təsviri
bir 3 ml 1 flakonda, TEK İSTİFADƏ
Marketinq məlumatları
Marketinq kateqoriyası Ərizə nömrəsi və ya monoqrafiya sitatı Marketinq Başlama Tarixi Marketinqin Bitmə Tarixi
BLA BLA125290 08/14/2009
2-ci hissənin 2-ci hissəsi
NATRİUM XLOR
natrium xlorid məhlulu
Məhsul haqqında məlumat
İdarəetmə marşrutu Dərialtı DEA Cədvəli
Qeyri-aktiv Tərkibi
Tərkib Adı Güc
NATRİUM XLOR 1 ml-də 0,0054 ml
Qablaşdırma
# Maddə kodu Paket təsviri
bir 1 şprisdə 1,2 ml
Marketinq məlumatları
Marketinq kateqoriyası Ərizə nömrəsi və ya monoqrafiya sitatı Marketinq Başlama Tarixi Marketinqin Bitmə Tarixi
BLA BLA125290
Marketinq məlumatları
Marketinq kateqoriyası Ərizə nömrəsi və ya monoqrafiya sitatı Marketinq Başlama Tarixi Marketinqin Bitmə Tarixi
BLA BLA125290 08/14/2009
Etiketləyən -Novartis Pharmaceuticals Corporation (002147023)
Novartis Pharmaceuticals Corporation